Ledare. Caroline Sundström.

2017-09-25 06:00
Caroline Sundström vill se en mer verklighetsförankrad löneutveckling för lärare, så att de inte behöver lämna yrket för att få en rimlig lön. Bild: Jonas Ekströmer
Caroline Sundström vill se en mer verklighetsförankrad löneutveckling för lärare, så att de inte behöver lämna yrket för att få en rimlig lön.

Lärarbristen är ett uttryck för att kvinnor fått nog

Samhället har allt för länge förväntat sig att den som jobbar inom skola, vård och omsorg ska acceptera en alldeles för låg lön och för dåliga arbetsmiljöförhållanden.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Så var skolåret igång igen. Som befarat har inte Sundsvalls rektorer lyckats rekrytera kompetent personal så att det räcker och många elever undervisas av obehörig, eller ännu värre outbildad personal, utan kunskaper om till exempel pedagogiska strategier, ämneskunskaper och bedömningsgrunder.


KOM TILL BOKMASSAN !

ETC och Leopard arrangerar 29 och 30 september Bokmassan (Heden, Göteborg). Massa författare, massa böcker – och inga högerextremister. All information: ETC.se/Bokmassan


Med lärarbristen kommer en ökad rotation i personalgrupperna med en ökad arbetsbörda för de som är kvar som följd. Allra högst såklart för den som måste stötta en outbildad arbetskamrat. Kvaliteten på undervisningen blir lidande, både på grund av den höga andelen obehöriga, men också på grund av att tryggheten och kontinuiteten i väl inarbetade arbetslag uteblir när så många byter jobb.

Det är väl ungefär tio år sedan jag hörde larmrapporterna om den väntande lärarbristen först. Läget som vi står inför i dag är på inget sätt oväntat och vi vet redan nu att det omkring år 2025 kommer sakna 65 000 lärare. Sextiofem tusen!

Det är galet, men lätt att förstå ändå. För personer som funderar kring att läsa vidare på högskola eller universitet kan för det första valet mellan att spendera fem år på högskolan för att bli lärare och tjäna 24 000 i månaden eller att göra det och bli läkare eller ingenjör och tjäna det dubbla eller tredubbla inte bli så svårt.

Eller så kan man hoppa över högre studier helt och börja jobb i vilket mansdominerat yrke som helst och tjäna 100 000 kronor mer per år. Ta sopåkarna som exempel, som gick ut i (olaglig) strejk för att få mer än sina 35 000 i månaden nu i somras.

Det behövs bättre framförhållning och framför allt rättvisa löner för kvinnor inom offentlig sektor. Samhället har allt för länge förväntat sig att den som jobbar inom skolan (vård och omsorg, med mera) ska acceptera en alldeles för låg lön och för dåliga arbetsmiljöförhållanden jämfört med jämförbara yrkeskategorier i näringslivet. Men det verkar vara slut med det nu.

Lärarbristen är helt klart ytterligare ett uttryck för att kvinnor fått nog, vi kan inte ställa upp på den här snedfördelningen mer. Och vill man så kan man faktiskt byta ut lärare mot vilket annat kvinnodominerat yrke som helst. Det råder samma brist på till exempel sjuksköterskor med, av samma anledning.

Att våra barn får en god och likvärdig utbildning måste vara en av de viktigaste frågorna när det handlar om att lägga grunden för vårt samhälles framtid. I så fall börjar allt med en bra lärare, och om detta ska bli verklighet behöver vi mota lärarbristen och locka de allra bäst lämpade till yrket.

För att vända trenden behöver fack och arbetsgivarorganisationer komma fram till en långsiktig lösning där ingångslönerna höjs till en nivå som matchar utbildningsmässigt och ansvarsmässigt likvärdiga yrkeskategorier i näringslivet och göra upp en plan för hur mer erfarna lärare kan få en så pass verklighetsförankrad löneutveckling att de inte behöver lämna yrket för att få en rimlig lön.