Ledare. Petter Stjernstedt.

2017-12-11 06:00
Biblioteken har en viktig roll i vår digitala framtid och tillsammans med andra aktörer bör politikerna diskutera gemensamma mål och strategier, menar Petter Stjernstedt. Bild: Anders Wiklund/TT
Biblioteken har en viktig roll i vår digitala framtid och tillsammans med andra aktörer bör politikerna diskutera gemensamma mål och strategier, menar Petter Stjernstedt.

Den femte statsmakten i en digital samtid

Det är först när vi gör det tillsammans som vi kan uppfylla grandiosa nationella och kommunala visioner.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Regeringen vill skjuta ut 25 miljoner kronor årligen i tre års tid till biblioteken. Ett trevligt tillskott för svenska folk- och skolbibliotek. Satsningen handlar om ett digitalt lyft hos bibliotekarier. I en digital samtid spelar biblioteket en nyckelroll   i att arbeta för digital inkludering. Men för att klara de digitala utmaningarna vi alla står inför måste politikerna inse vikten av samverkan.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Initiativet ”Digital först” baseras på regeringens uttalade önskan om att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Biblioteket är en självklar aktör.

I Kungliga Bibliotekets omvärldsrapport benämns biblioteket som den femte statsmakten. Ett epitet som förpliktigar.

I bibliotekslagen står att biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling, där inkluderat den digitala delaktigheten. Drygt 600 000 svenskar beräknas tillhöra det digitala utanförskapet som på grund av bristande kunskap, motivation eller tillgång till mjukvara/hårdvara eller till internet inte har möjlighet att delta på samma villkor som andra.

”Digital först” är ett viktigt första steg att bredda bibliotekariens kompetens inom det digitala spåret. Biblioteket ska bidra till en ökad digital kompetens kring integritet och källkritik på nätet. Biblioteket ska stödja nyanlända att hitta viktig samhällsinformation. Biblioteket ska minska tröskeln att använda sig av teknik och digitala samhällstjänster. “Kan jag verkligen lita på det där Swish”– är en vanligt förekommande fråga bibliotekarier får av besökare. I en digital samtid väntar stora utmaningar. Men biblioteket som ensam aktör kan inte stå för hela lösningen.

Digidelcenter är Sundsvalls digitala servicecenter där du lär dig om teknik och digitalt skapande. Här finns den digitala hjälpen där biblioteksbesökare får stöd i tekniska frågor. Nyanlända med pedagogisk erfarenhet, som har rekryterats via arbetsförmedlingen, står för bemanningen.

Föreningen Coderdojo använder Digidelcenter för sin verksamhet kring digitalt skapande, enkel programmering och 3D-modellering för barn. Detta är lyckade samarbetsprojekt där biblioteket har hittat allierade i sin strävan att höja den digitala kompetensen hos medborgarna.

Genom att samverka kan vi underlätta för varandra. Det måste Sundsvall som kandidat till Sverigebästa digitaliseringskommun inse och ta fasta på. Biblioteket har en unik ställning i samhället som en av få demokratiska plattformar dit alla är välkomna att verka. Gemensamt kan kommunens aktörer med biblioteket som spelplats förändra attityder och minska trösklarna till att använda teknik.

En attitydförändring där samhället och politiker ser och nyttjar den kompetens som biblioteket sitter på är nödvändig. Biblioteket, Sundsvalls Makerspace, Medioteket och kommunal verksamhet är instanser som tjänar på att hjälpas åt.

Diskutera gemensamma mål och strategier. För det är först när vi gör det tillsammans som vi kan uppfylla grandiosa nationella och kommunala visioner. Tillsammans höjer vi den digitala kompetensen till nya nivåer.

Petter Stjernstedt
Petter Stjernstedt 

Bibliotekarie och frilansjournalist med ett intresse för frågor som rör genus, mänskliga rättigheter och digital delaktighet. Är aktiv medlem i Fi Sundsvall och RFSL Sundsvall.