Kundtjänst

Adressändring? Utebliven tidning?
Anmäl här!

Kontakt
kundtjanst@etc.se
08-410 359 00
Telefontider: Mån-fre 9–11 & 13–15

Post
ETC Förlag
Box 4403
102 68 Stockholm

Annons

Jim Berg
Marknadschef
0705-95 27 87
jim.berg@etc.se

ETC Sundsvall

sundsvall@etc.se

Thomas Ekenberg
Redaktör
thomas.ekenberg@etc.se
070-592 44 67

Kerstin Stickler
Redaktör
kerstin.stickler@etc.se