Inrikes.

2017-01-06 05:42
Bild: Kerstin Stickler

Tusenlappar att tjäna på nolltaxa i trafiken

22 öre. Så mycket skulle det kosta i skattehöjning att införa gratis kollektivtrafik i hela länet.

Det motsvarar en skattehöjning på en dryg hundralapp för en medelinkomsttagare.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

ETC Sundsvall har tagit fram siffror som visar vad det skulle kosta om all kollektivtrafik i länet i stället betalades via skattsedeln. Det man ska ha i minnet är att redan i dag står skattebetalarna för drygt 80 procent av kostnaderna, resten finansieras via biljettintäkter.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Som vi kan visa i spalten här intill blir nolltaxa en plusaffär för alla inkomstgrupper. Störst blir vinsterna för de som tjänar minst och för de som reser mest och längst. Förlorarna finns bland de som inte använder kollektivtrafiken, som cyklister och bilister.

Hans Forsberg (C) är ordförande i kommunens infrastruktur- och serviceutskott och sitter även i direktionen för kollektivtrafikmyndigheten Din tur. Han är tveksam till nolltaxa.

– Personligen tycker jag att det är viktigare att satsa på ökad tillgänglighet för landsbygden och tätorterna runt Sundsvall. Fler och tätare bussturer är viktigare än att sänka taxan. Jag vill understryka att det är min egen åsikt och att majoriteten inte har tagit ställning i frågan, säger han.

Hans Forsberg tycker inte heller att nolltaxa är bra fördelningspolitik.

– Det gynnar de som bor i stan och som redan har tiominuterstrafik, men missgynnar de som bor utanför stan med glesa bussförbindelser. 

Fråga i fullmäktige

Frågan om gratis kollektivtrafik har varit uppe i kommunfullmäktige vid ett par tillfällen under 2000-talet, senast 2011, då Vänsterpartiet hade motionerat i frågan, dock utan framgång.

– Gratis kollektivtrafik är fortfarande en viktig fråga för oss men just nu är den en lam anka då samarbetsavtalet mellan länets kommuner, landstinget och kollektivtrafikmyndigheten har sagts upp och ska omförhandlas, säger Hans Zetterkvist (V).

– Hela upplägget kring hur kollektivtrafiken i länet ska finansieras har fallerat och innan vi har landat i något rimligare kan vi inte driva frågan om avgiftsfri trafik med framgång, säger han.

Även Hans Forsberg nämner samarbetsavtalet som en försvårande faktor.

– Med ett nytt avtal hoppas vi i kommunen få en större rådighet över den egna trafiken. I dag är systemet alldeles för oflexibelt.

Ett bevis för detta är, enligt Hans Forsberg, svårigheten att införa hundralappen för ungdomar i Sundsvall, det vill säga att det inte skulle kosta mer än 100 konor i månaden för unga att åka buss.

– Trots att det finns en klar majoritet i kommunen för att införa det kan vi inte göra det på grund av de avtal som finns om trafiken. Men vi har gett kollektivtrafikmyndigheten i uppdrag att se hur vi kan lösa det så jag hoppas fortfarande att vi kan införa hundralappen för ungdomar innan mandatperiodens slut, säger han.

Större stad

Härnösand planerar att införa gratis busstrafik, men Hans Forsberg tror inte att Sundsvall kan göra på samma sätt som i grannkommunen.

– En stor skillnad mellan Sundsvall och Härnösand är storleken. Stadstrafiken i Sundsvall står för 60 procent av all kollektivtrafik i länet. Att införa nolltaxa för resenärerna i Sundsvall innebär en helt annan prislapp jämfört med om Härnösand inför detsamma på sina två stadslinjer.

Samtidigt har Sundsvalls kommun ett omfattande arbete kring hållbart resande med målet att två tredjedelar av alla resor upp till fem kilometer ska ske till fots, på cykel eller med buss år 2030.

– Nolltaxa kan vara en viktig signal för att ändra beteende och få fler att parkera bilen och ta bussen i stället. Miljö- och klimatmässigt är det förstås också värdefullt om fler åker kollektivt, konstaterar Hans Zetterkvist.

Han tror dock inte att en höjning av landstingsskatten är en framkomlig väg för att finansiera nolltaxan.

– Nej, eftersom trafiken är så koncentrerad till Sundsvall tror jag att det skulle vara svårt för de andra sex kommunerna i länet att gå med på en sådan lösning. Det är svårt att hitta en rättvis fördelning av kostnaderna inom länet och det visar också det faktum att hela upplägget med kollektivtrafikmyndigheten har brutit samman, säger han.

Fakta

Inkomst: 10 000
Skattehöjning (kr): 30    

Inkomst: 12 000    
Skattehöjning (kr): 39    

Inkomst: 15 000    
Skattehöjning (kr): 53    

Inkomst: 18 000    
Skattehöjning (kr): 68    

Inkomst: 20 000    
Skattehöjning (kr): 77    

Inkomst: 25 000    
Skattehöjning (kr): 102    

Inkomst: 30 000    
Skattehöjning (kr): 126    

Inkomst: 40 000    
Skattehöjning (kr): 172    

Inkomst: 75 000    
Skattehöjning (kr): 340    

Så här har vi räknat:

Driftskostnaderna för kollektivtrafiken beräknas öka med
20 procent om nolltaxa införs, helt enkelt för att fler kommer att resa. För att finansiera de minskade biljettintäkterna och ökade kostnaderna krävs en höjning av landstingsskatten med 22 öre. För den som har en månadslön på 20 000 kronor innebär det en skattehöjning på 77 kronor i månaden. 

Höjningen av landstingsskatten med 22 öre kan jämföras med de 60 öre som fullmäktige beslutade om inför förra årsskiftet, som ett led att komma tillrätta med landstingets ekonomi.

Vinnare: De största vinnarna är de med lägst inkomster som åker buss. För den som tar bussen till jobbet och tjänar 20 000 kronor i månaden blir vinsten nästan 700 kronor i månaden. Men bussåkare i alla inkomstgrupper tjänar på nolltaxa.

Förlorare: Den som väljer cykeln framför bussen får en ökad kostnad motsvarande skattehöjningen. Samma sak gäller de som fortsätter att välja bilen.