Inrikes.

2017-02-24 05:10

Tillfälliga intäkter ger överskott för landstinget

Landstinget visar ett plus på 95 miljoner kronor för 2016. Det är bättre än budgeterat och också ett trendbrott jämfört med senaste årens underskott.

I Västernorrland är det enligt ekonomidirektör Margareta Tufvesson tillfälliga intäkter från försäljning av fastigheter och statliga medel för asylhälsovård som gör att landstinget går bättre än budgeterat. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


De stora verksamheterna, specialistvården och primärvården, visar fortsatta underskott. Det är bland annat kostnaderna för inköp av hyrläkare och hyrsjuksköterskor som har stigit kraftigt under föregående år.

– Att 2016 års resultat till viss del bygger på tillfälliga intäkter gör att vi måste fortsätta arbetet med att reducera våra kostnader i landstinget. Vi har dessutom fortfarande kvar en obalans sedan tidigare på närmare 300 miljoner kronor som måste återställas tills år 2018, säger hon. 

Landstingets oppositionsråd Per Wahlberg (M) är inte imponerad av landstingets resultat.

– Utan de tillfälliga intäkterna hade vi haft ett minusresultat. Verksamheten, framför allt specialistvården, dras med låg produktivitet och kraftigt ökade kostnader för hyrläkare och hyrsköterskor, säger han.

Per Wahlberg ser bemanningsproblemen som den stora utmaningen för att nå en ekonomi i balans.

– Landstinget måste bli en bättre arbetsgivare och se över bland annat bemanning och arbetstider. Det måste kännas attraktivare att vara anställd hos landstinget än hos ett bemanningsföretag, säger han.

Regionrådet Erik Lövgren (S) tycker att ekonomin är på väg åt rätt håll.

– Vi har under 2016 fattat en rad beslut för att nå en ekonomi i balans. Det positiva resultatet i bokslutet till trots visar den ekonomiska redovisningen att det fortfarande återstår mycket hårt arbete. Jag är dock tillfreds med att vi har kunnat påbörja arbetet för att nå en ekonomi i balans till år 2018, säger han.

Redan 2019 ska landstinget vara oberoende av hyrpersonal i vården. Det är en del i ett nationellt initiativ, som Erik Lövgren tror kommer att bidra till bättre ekonomi men även bättre kontinuitet och patientsäkerhet.

– Att alla 21 regioner och landsting i landet är överens att vi ska klara att bli oberoende av hyrpersonal är enda sättet att nå framgång och komma till rätta med de skenande kostnaderna, säger han.

Landstingets ekonomi

Landstinget Västernorrland visar ett överskott på 94,7 miljoner kronor enligt 2016 års bokslut. Specialistvården gjorde ett underskott gentemot budget på 100 miljoner kronor. Även hälsocentralerna visade ett minusresultat på 32 miljoner kronor.

Det totala överskottet beror på bättre resultat inom övriga förvaltningar samt tillfälliga intäkter från försäljning av fastigheter och asylsjukvård.