Reportage.

2017-09-13 06:00
  • Ludvig Lind, 18, är den yngsta kandidaten på Socialdemokraternas lista till stiftsfullmäktige. ”Valet är viktigt för att mota SD och slå vakt om Svenska kyrkans öppenhet i frågor som samkönades rätt att gifta sig, kvinnliga präster och bistånd utomlands.” Bild: Thomas Ekenberg
    Ludvig Lind, 18, är den yngsta kandidaten på Socialdemokraternas lista till stiftsfullmäktige. ”Valet är viktigt för att mota SD och slå vakt om Svenska kyrkans öppenhet i frågor som samkönades rätt att gifta sig, kvinnliga präster och bistånd utomlands.”
  • Kyrkovalet består av tre olika val; till kyrkomötet (nationellt), stiftet och lokala fullmäktige i församling eller pastorat.
    Kyrkovalet består av tre olika val; till kyrkomötet (nationellt), stiftet och lokala fullmäktige i församling eller pastorat.

Strid om öppenhet och allas lika värde

Vigsel av samkönade par, ungas engagemang i kyrkan och arbetet för samhällets mest utsatta. Det är frågor som lyfts när ETC tar pulsen på några av kandidaterna till kyrkovalet nästa vecka.

”Vi måste värna kyrkans öppenhet”, säger Marie Buhr, Vänstern i Svenska kyrkan.

 

Det är val igen för drygt fem miljoner röstberättigande svenskar. Det handlar om kyrkovalet. Förhandsröstningen inleddes denna vecka och nästa söndag, den 17 september, är själva valdagen. Andelen som nyttjar sin rösträtt brukar dock vara liten. Vid det senaste kyrkovalet 2013 röstade endast 12,8 procent och kyrkofrågorna lyser i stort sett med sin frånvaro i debatten.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Rodney Engström, Skön, är stiftets toppnamn för Borgerligt alternativ i valet till kyrkomötet. Han vill att kyrkan blir bättre på att engagera unga människor.

– Vi är duktiga på att engagera yngre barn i olika barngrupper men sedan tappar vi ungdomarna. Kyrkan bör bli bättre på att erbjuda andra saker, exempelvis ledarutbildningar, som gör att fler ungdomar fortsätter att engagera sig i kyrkans arbete, säger han.

Stå upp för människors lika värde

Tommy Eriksson, Tuna-Attmar, är Socialdemokraternas förstanamn både i valet till stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Han anser att kyrkan ska stå upp för människors lika värde och att präster inte ska kunna vägra viga samkönade par.

– Det är rimligt att människor som älskar varandra ska ha samma rätt till vigsel, oavsett sexuell läggning. Vi vill att för de som utbildas och som vigs till präster ska det vara obligatoriskt att viga samkönade, inte något man själv kan välja.

Rika och fattiga församlingar

Han vill också lyfta frågan om församlingarnas ekonomi.

– I dag är det stora skillnader mellan rika och fattiga församlingar. Det skapar en orättvisa och ojämlikhet beroende på var du bor. Här måste stiftet hjälpa till, genom att exempelvis stötta församlingar att gå samman, för att skapa större bärkraftiga enheter, säger Tommy Eriksson.

Vänstern i Svenska kyrkan har inga representanter i stiftsfullmäktige i dagsläget, men mobiliserar inför valet, där Marie Buhr finns med som kandidat.

– Vi vill inte att kyrkan ska bli en tummelplats för nazister och nationalister. Eftersom det bara är 13 procent som röstar rustar nu fascistiska krafter för att mangrant kuppa in sig i kyrkornas styrelser. Vi måste värna kyrkans öppenhet och dra kyrkan åt vänster, säger hon.

Hon lyfter bland annat kyrkans humanistiska och sociala arbete med tiggare på hemmaplan och biståndsarbetet utomlands.

– Stå upp för demokratiska rättigheter, om alla människors lika värde, värden som Jesus stod för, och gå och rösta, säger Marie Buhr.

Ett liknande resonemang har även ETC:s ledarskribent Caroline Sundström, som lyfte kyrkovalet i sin ledare häromveckan.

– Nu tar vi oss i kragen och går till valurnorna, så har vi gjort vad vi kan för att den svenska kyrkan ska förbli en demokratisk organisation som präglas av öppenhet, frihet, jämlikhet och solidaritet och att kyrkan får bli en plats där alla människors lika värde står i centrum, påpekar hon.

14 miljarder i kyrkoavgift

Svenska kyrkan är en stor organisation med över sex miljoner medlemmar som betalar över 14 miljarder kronor i kyrkoavgifter. Som jämförelse kan nämnas att det är dubbelt så mycket som Landstinget Västernorrlands budget.

I Härnösands stift är 1 400 personer engagerade i valet som kandidater, de flesta på lokal nivå i kyrkofullmäktige i församlingarna.

Samtidigt har Svenska kyrkan en utmaning där medlemsantalet minskar. Rodney Eriksson i Borgerligt alternativ menar att kyrkan måste bli bättre på att berätta vad man faktiskt gör och vad man kan erbjuda.

– Det är viktigt för kyrkan att visa vilka insatser som man faktiskt gör för att bryta den negativa trenden. Hur många vet att vi har efterlevandegrupper för den som mist sin livskamrat? Det är bara ett exempel, säger han.

Läs vidare på nästa sida

Kyrkovalet

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och är över 16 år för rösta i kyrkovalet, totalt innebär det cirka 5,2 miljoner personer. Kyrkovalet består av tre val: lokalt till kyrkofullmäktige i församlingen eller pastoratet, regionalt till stiftsfullmäktige och nationellt till kyrkomötet.

Härnösands stift deltar tio nomineringsgrupper, som är kyrkovalets motsvarigheter till nomineringsgrupper. Socialdemokraterna är sedan valet 2013 det största partiet både i stiftsfullmäktige och i kyrkomötet.