Reportage.

2015-08-04 08:45
  • Albin Berglund, 16 år, var med i den referensgrupp av högstadielever som varit med och tagit fram riktlinjer både för manifestationen och Friends 4 Life-spelet. Bild: Kerstin Stickler
    Albin Berglund, 16 år, var med i den referensgrupp av högstadielever som varit med och tagit fram riktlinjer både för manifestationen och Friends 4 Life-spelet.
  • Ola Lindström och Lilian Bokestig lanserar Friends 4 Life med en manifestation den 20 augusti på Stora torget. Bild: Andreas Stickler
    Ola Lindström och Lilian Bokestig lanserar Friends 4 Life med en manifestation den 20 augusti på Stora torget.
  • En tjuvtitt på spelet där elever kan rapportera eller nominera andra som får poäng utifrån givna mallar.
    En tjuvtitt på spelet där elever kan rapportera eller nominera andra som får poäng utifrån givna mallar.

Spelet som ska stoppa mobbning

– Vi pratar inte antimobbning, vi pratar vänskap. Vi vill skicka positiva vibbar, vi vill öka vänligheten.

Det säger Ola Lindström, initiativtagare till Friends 4 Life, ett antimobbingsprojekt i samarbete med studieförbundet Bilda. Projektet drar i gång med en stor manifestation på Stora torget i Sundsvall.

Varje sommar firas skolavslutningen med blommor och sång runtom i skolorna – och sommarlovet kan vara en fristad för de barn och ungdomar som är utsatta för mobbning. Men även det skönaste sommarlovet tar slut.

– Sedan sätter skolan i gång igen och helvetet fortsätter. I det tysta. Det är ofta vid skolstarten de som mår dåligt mår allra sämst, säger Ola Lindström, ansvarig för Friends 4 Life, debattör och mannen bakom HIV-projektet ”Alla tårar”.

Fira in skolstarten

Därför anser han att även skolstarten borde firas in. Så att eleverna känner att nu finns möjlighet till en nystart. Den idén var det som födde Friends 4 Life, ett antimobbningsprojekt som Ola Lindström arbetat med i två års tid. Nu sjösätts projektet med en manifestation på Stora torget i Sundsvall den 20 augusti. Hemliga artister och gäster kommer att spela och dela med sig av berättelser, ett antal stödorganisationer kommer att finnas på plats, som Röda korset, Bris, Ungdomsmottagningen, RFSU, RFSL och Tjejjouren. Medarrangör och samarbetspartner är Bilda.

– Det här stämmer exakt med vår värdegrund, vi jobbar mycket med dialog. Vi hjälper projektet med all administration och med att söka bidrag och sponsorer, säger Lilian Bokestig, konsulent på Bilda i Sundsvall. 

Men manifestationen på torget är bara startskottet, och egentligen det minst viktiga med Friends 4 Life enligt Ola Lindström.

– Vi har tagit fram en hemsida med ett ”spel”. Det handlar om att man både på elev-, klass- och skolnivå ska delta i en tävling där antimobbningsarbete, eller ren och skär vänlighet, premieras med poäng (se faktaruta). 

Referensgrupp

Ola Lindström tror att det går att förändra stort genom små attitydförskjutningar; hur man bemöter varandra. Och på så vis skapa ett vänligare klimat. Spelet, som pågår terminsvis och riktar sig till samtliga högstadieskolor, har tagits fram med hjälp av en referensgrupp om fjorton elever från Höglundaskolan. En av dem är Albin Berglund som i våras gick ut nian.

– Vi samlades ett antal gånger och tog fram förslag kring olika frågeställningar. Sedan valde vi ut det vi tyckte var bäst. Till exempel tog vi fram kriterier kring vad som ska ge poäng, säger han.

Om miljön på Höglundaskolan säger Albin Berglnd så här:

– Det fanns grupperingar och man höll sig gärna till dem. Det är inte alltid positivt, folk kan hamna utanför. Men det har inte förekommit någon större mobbning vad jag har sett. Å andra sidan ser jag inte allt.

Lilian Bokestig på Bilda tror att Friends 4 Life kan bli framgångsrikt.

– Vi tror att det här kan bli en nationell angelägenhet och vill hjälpa till att sprida det till andra kommuner, säger Lilian Bokestig och berättar att de redan nu erbjuder föräldrar studiecirklar kring de här frågorna men att Friends 4 Life förhoppningsvis kan öka intresset.

Hemliga artister

Men först väntar manifestationen på Stora torget. Ola Lindström vill medvetet hålla artisterna hemliga.

– Vi vill inte att det ska handla om dem, man ska inte välja att komma eller inte komma på grund av artisterna. Det viktiga är samtalen, mötena, och jag hoppas vi kan nå så många som möjligt av stans 3 000 högstadieelever. Och deras föräldrar.

En av artisterna kan vi dock avslöja. Jens Westin, sångare i Corroded, har själv en bakgrund som mobbad och har varit involverad i projektet sedan idéstadium. Han kommer att framföra en låt han specialskrivit för det här tillfället, utifrån sina erfarenheter som mobbad.

Så går spelet till

Friends 4 Life-spelets idé är att vara ett stöd och en drivkraft till att öka vänligheten mellan elever. För att kunna dela ut vänpoäng till andra måste man vara registrerad, vilket är gratis.

Sedan ger olika typer av agerande olika mycket poäng, det kan vara att ge någon ett enkelt ”Hej”, en high five eller en kram. 

Det kan handla om att säga förlåt eller vara en förebild. Att avbryta en mobbningssituation eller rapportera näthat är exempel på agerande som ger extra mycket poäng.

Terminsvis kommer vinnare att utses, både på elev-, klass- och skolnivå och olika priser att delas ut.