Reportage.

2017-07-05 02:26
  • Bild: Thomas Ekenberg
  • Klampenborgföreningen arrangerar regelbundet rundvandringar med olika teman. Turen med guiderna Elfon Finnström och Vibeke Olsson lockade många. Bild: Thomas Ekenberg
    Klampenborgföreningen arrangerar regelbundet rundvandringar med olika teman. Turen med guiderna Elfon Finnström och Vibeke Olsson lockade många.
  • Jordkällaren finns kvar och vittnar om att det en gång bodde människor här. Bild: Thomas Ekenberg
    Jordkällaren finns kvar och vittnar om att det en gång bodde människor här.

Sågverksepoken ligger dold i den lummiga lövskogen

Några pålar som sticker upp över vattenytan, en hög med krossat tegel intill en stor lönn, en ensam jordkällare i en skogsbacke. Spåren efter sågverksepoken på Klampenborg är dolda i grönskan.

Den lilla ön vid Ljungans utlopp var en gång ett levande samhälle med industri, skola, affär och en ångbåtsbrygga med regelbundna turer till Sundsvall. I dag finns inget kvar. Lämningarna efter sågverksepoken ligger gömda i historiens lövskog, som också den är ett arv efter sågverkstiden. Många ädellövträd planterades i herrgårdsparken och har sedan spridit sig. I många år har naturen fått vara orörd på ön vilket har givit den dess säregna prägel.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Anders Fisk, ordförande i Klampenborgföreningen, kom hit första gången för 30 år sedan och blev omedelbart fascinerad av platsen.

– Historien med sågverksindustrin och människorna som bodde här, i kombination med öns unika fauna gör det till ett fantastiskt utflyktsmål, säger han.

Då var ön nedgången och fungerade som en spontan soptipp och skrotupplag där folk dumpade skräp. Föreningen bildades för att driva frågan om att göra ett naturreservat av Klampenborg, vilket blev verklighet 1993. Sedan dess har föreningen arbetat för att göra både historien och faunan tillgänglig för allmänheten.

Fyrahundra boende

För den som vandrar på ön i dag är det svårt att föreställa sig att det en gång bodde omkring 400 personer här. Husen är borta, naturen har tagit över.

Tvärs över vattnet ser man Svartvik, en annan av sågverkstidens industrier, som är raka motsatsen till Klampenborg där många av byggnaderna är bevarade.

Industrin gav nya möjligheter

Författaren och ETC-krönikören Vibeke Olsson är en av dem som har intresserat sig för livet för sågverksarbetarna. Hon påpekar att livet präglades av hårt slit och långa arbetsdagar, men sågverkssamhällena stod också för något nytt.

– Alternativet för många som kom hit var en fattig backstuga med trampat jordgolv eller att jobba som dräng eller piga hos någon bonde eller släkting, ofta med usla villkor. Sågverken och industrin stod för något nytt då de erbjöd ett alternativ som inte hade funnits förut. En möjlighet att säga nej till storbonden och forma sitt eget liv.

Under sommaren gör ETC Sundsvall nedslag på platser runt om i Medelpad. Har du någon idé om ställen eller människor vi borde besöka? Tipsa oss på sundsvall@etc.se

Nästa vecka besöker vi Birsta.

Klampen-
borg

En 25 hektar stor ö som ligger utanför Essvik där Ljungan möter havet. På 1860-talet anlades ett sågverk på ön och ett helt samhälle byggdes upp runt industrin. Här fanns skola, affär, arbetarbostäder, ångbåtsbrygga och disponentvilla. Sågverket drevs till 1932 och de sista byggnaderna revs på 60-talet.

Sedan dess har naturen tagit över och ön domineras i dag av en unik och lummig lövskog med bland annat lönn, alm, lind, ek och kastanj.

1993 blev ön naturreservat.