Inrikes.

2017-03-17 05:14

S-ombuden vill stoppa vinsterna i välfärden

Vinsterna i välfärdsföretagen förväntas bli en omdebatterad fråga på Socialdemokraternas kongress. Och samtliga ombud från Sundsvall och Timrå vill begränsa vinsterna.

"Vi behöver fortsätta stärka välfärden, då är vinsttak en viktig del", säger Niklas Säwén, ett av Sundsvalls S-ombud.

I början av april hålls Socialdemokraternas partikongress i Göteborg. Och precis som under den förra kongressen väntas vinsterna inom välfärden bli en het fråga under kongressdagarna. Sundsvall och Timrå skickar totalt sex ombud till kongressen och ETC har frågat samtliga hur de ställer sig till förslaget om ett vinsttak. Alla vill begränsa vinsterna.

– Vinsten gör bättre nytta i verksamheten än som utdelning till diverse aktieägare, säger Charlotte Evert, ett av ombuden.

Niklas Säwén är inne på samma linje:

– Ska vi minska klyftorna i Sverige så behöver vi fortsätta stärka välfärden, då är det här en viktig del, säger han.

I riktlinjerna till kongressen nämns att privata alternativ ska finnas men att vinsten aldrig får vara den primära drivkraften. 

”Vinsten som incitament ska regleras och via tillstånd, tillsyn och öppenhet ska kvalitet och trygghet garanteras”, heter det. 

Även partistyrelsen har motionerat om att vinstjakten ska stoppas.

Samtidigt har förslaget om vinsttak mött massivt motstånd från näringslivet. I en debattartikel i ETC Sundsvall uppmanade till exempel företrädare för Företagarna, Handelskammaren och Svenskt näringsliv företagare att protestera mot planerna. 

Läs vidare på nästa sida: Så här tycker s-ombuden om vinsttaket