Inrikes.

2015-10-23 08:46
Unga Magasinet öppnar en mötes­plats för unga hbtq-personer.
Unga Magasinet öppnar en mötes­plats för unga hbtq-personer.

RFSL skapar mötesplats för unga i Sundsvall

Unga Magasinet ska bli en trygg mötesplats för hbtq-ungdomar. 

– Vi vill skapa ett ställe där alla kan få vara den de identifierar sig som, utan att mötas av kommentarer, ifrågasättanden eller ogillande blickar, säger Morgan Grafström på RFSL Sundsvall.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Kultur- och fritidsnämnden har beviljat RFSL Sundsvall 680 000 kronor för att under två år driva en verksamhet för hbtq-ungdomar – homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner – på Unga Magasinet. 

– Vi är mycket glada och ser fram emot fantastiska år med att skapa ett bättre och ett mer inkluderande Sundsvall. Som ung hbtq-person i ett heteronormativt samhälle finns det ett stort behov av trygga platser, där man får vara sig själv, säger Morgan Grafström, som är utbildare och administratör på RFSL Sundsvall.

Stödja varandra

Det finns i dag ingen liknande verksamhet i Västernorrland, men RFSL Sundsvall har sneglat på Egalia, som drivits under flera år i Stockholm. 

– Den sociala sidan är viktig, att unga hbtq-personer kan träffas, att vi kan initiera samtal om normer och identitet, utbyta erfarenheter och stödja varandra. Men det ska vara kul också. Att bara träffas, fika, ordna filmkvällar, göra utflykter eller sporta tillsammans är minst lika viktigt.

Morgan Grafström tycker att Sundsvall varken är bättre eller sämre än andra orter för unga hbtq-personer.

– Om man inte följer normen kring sexualitet och kön får man tyvärr räkna med att bli ifrågasatt. Reaktionerna som många unga råkar ut för hamnar på hela skalan från en rynka i pannan till ren misshandel.

Som ung hbtq-person kan det vara svårt att hitta berättelser eller förebilder som berör ens egna upplevelser.  

– Det är klart att det är jobbigt, inte minst för unga människor som håller på att forma sin identitet, att bli ifrågasatt för den man är och att inte känna sig trygg. Många unga döljer därför sin egentliga identitet eller lever dubbla liv.

Unga Magasinet har en nedre åldersgräns på 16 år och tanken är att två kvällar i veckan ska vara vikta för hbtq-ungdomarna.

– Det är viktigt att de som jobbar på Unga Magasinet möter ungdomarna på rätt sätt. Det är så lätt att falla in i ett normativt beteende. 

Något alla tjänar på

RFSL kommer att ha egen personal på plats men också handleda kommunens personal.

– Det blir ett sätt för oss att utbilda kommunens personal kring hur hetero- och cisnormen fungerar och lära ut ett normkritiskt förhållningsätt. Det tjänar alla på, säger Morgan Grafström.

Verksamheten ska enligt planerna dra igång vid årsskiftet.

Fakta

Flera studier visar att unga hbtq-personer är mer utsatta för diskriminering, hot och våld än andra unga och därför mår sämre. 

Till exempel uppger en fjärdedel av unga homo- och bisexuella kvinnor att de har försökt ta livet av sig, jämfört med 8 procent av heterosexuella kvinnor i samma ålder. Bland transpersoner är siffran hela 65 procent.

Var femte av 16–25-åringarna i gruppen homosexuella och
bisexuella har utsatts för fysiskt våld av en förälder, partner eller annan närstående vuxen. Det är en dubbelt så stor andel som bland unga heterosexuella.

Bland de unga homosexuella och bisexuella är det 65 procent av kvinnorna och 48 procent av männen som har blivit bemötta
på ett kränkande sätt. 

Källor: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor, Folkhälsomyndigheten