Inrikes.

2017-02-24 05:56
Bild: Ulf Wallin

Plus för såväl kommunen som bolagen

Gymnasieskolan visar underskott, äldreomsorgen likaså. Ändå gör Sundsvalls kommun ett överskott på 131 miljoner kronor för 2016. De kommunala bolagen inom Stadsbacken bidrar med ytterligare 160 miljoner kronor. 

Boksluten för Sundsvalls kommun och Stadsbacken visar båda på rejäla överskott för 2016.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Kommunalrådet Peder Björk (S), konstaterar att utvecklingen har vänt.  

– Bokslutet är positivt på flera sätt. Det visar att vi har en stark ekonomi i grunden, vilket är viktigt eftersom vi har höga ambitioner vad gäller investeringar i välfärden, som nya äldreboenden och utbyggnad av skolor, säger han.

Ökade skatteintäkter

Det är främst ökade skatteintäkter genom ökad inflyttning och minskad arbetslöshet som bidrar till de positiva siffrorna. Samtidigt visar de två största nämnderna, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, båda underskott.

Peder Björk framhåller dock socialnämndens förbättrade resultat. Nämnden har minskat sitt underskott med 59 miljoner kronor jämfört med förra året och gör ett underskott på 155 miljoner kronor för 2016.

– Det är ett tydligt trendbrott även om vi inte kan slå oss till ro. Vi har fortfarande höga kostnader inom vissa verksamheter jämfört med andra kommuner, säger han.

Även om kommunens ekonomi går bra och visar överskott så kommer inte socialnämnden att få mer resurser.

– Nej, vi måste fortsätta jobba med att skapa en effektiv verksamhet och behålla en hög kvalitet. Och vi har skjutit till mer pengar, 50 miljoner kronor per år, och dessutom gör vi en stor satsning på nya äldreboenden som kommer att ge en kvalitetsförbättring för många äldre, säger Peder Björk.

Även oppositionsrådet Jörgen Berglund (M) tycker i grunden att det är bra att kommunen gör ett stort överskott.

– Det som oroar är att de nämnder som producerar stora delar av välfärden, nämligen barn- och utbildnings- och socialnämnden, går med kraftiga underskott. Oroväckande är också att lånen växer, säger han.

Stor samhällsnytta

2016 gjorde de kommunala bolagen inom Stadsbacken ett totalt överskott på 160 miljoner kronor, vilket är 59 miljoner bättre än budgeterat. Av dessa förs 25 miljoner över till kommunkassan.

– Koncernen har också bidragit till stor samhällsnytta för kommunen, säger Pernilla Berg (S), ordförande i Stadsbacken och pekar på omfattande investeringar som de kommunala bolagen har genomfört där Mitthem invigde 232 nya lägenheter på Norra Kajen under året, Sundsvall elnät har byggt ut infrastrukturen för laddning av elfordon och Servanet har fortsatt sin utbyggnation av bredband.

Kommunens ekonomi

Sundsvalls kommun gör ett resultat på 130,8 miljoner kronor för 2016. Det är drygt 20 miljoner bättre än budget och en förbättring jämfört med året innan på 97,6 miljoner kronor. Bland verksamheterna är det bland annat äldreomsorgen (-83,6 miljoner kronor) och gymnasieskolan (-28,7 miljoner kronor) som visar underskott. 

Inom det helägda Stadsbacken finns ett 20-tal kommunala bolag samlade. Koncernen redovisade intäkter på 1,9 miljarder kronor och ett resultat på 160 miljoner kronor. I Stadsbacken ingår bland andra Mitthem, Sundsvall energi och Mittsverige vatten och avfall.

Landstinget Västernorrland: +95 mkr

Sundsvalls kommun: +131 mkr

Stadsbacken (kommunala bolagen): +160 mkr