Inrikes.

2017-03-17 05:11
Bild: TT

Personalpolitiken gör skillnaden

Deltider och flexiblare scheman gör att de privata företagen kan göra vinst inom hemtjänsten medan den kommunala verksamheten kämpar med underskott.

"Inom kommunen har personalen rätt till heltid, det är den stora skillnaden", säger äldreomsorgschefen Karin Holmin. 

Fakta är att den kommunala hemtjänsten drivs med underskott samtidigt som privata aktörer gör vinst. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Enligt Karin Holmin, verksamhetschef för äldreomsorgen, beror det främst på att de privata aktörerna är bättre på att anpassa scheman och personal efter behoven.

– Det är personalen som är vår stora tillgång men också stora kostnad. Den stora skillnaden är att de privata bemannar verksamheten på ett annat sätt och bara har personal för de timmar som utförs. I kommunen har alla rätt till heltid.

Uppföljningar visar att de som arbetar för privata vårdgivare har en snittanställning på 75 procent, i den kommunala hemtjänsten är det 98 procent. Fler tim- och deltidsanställda hos de privata aktörerna ger större flexibilitet och lägre kostnader.

Det är lagen om valfrihetssystem, LOV, och årligen återkommande upphandlingar som styr de privata aktörerna. I Sundsvall har systemet som innebär att alla har rätt att välja mellan kommunen och de privata aktörer som erbjuder hemtjänst, funnits sedan 2012 då det infördes av det borgerliga styret.

Ersättningen varierar

Ersättningen utgår från vilken omvårdnad och service varje brukare har rätt till. I Sundsvalls kommun har ersättningen per timme höjts från 2017 till i snitt 334 kronor per timme. Ersättningen varierar lite beroende på om hemtjänsten bedrivs i stan eller på landsbygden eller vilken typ av tjänst det handlar om. Summan är några kronor högre för de privata utförarna, vilket bland annat är en kompensation för moms. 

Karin Holmin tycker att det är positivt att det finns flera utförare av hemtjänst i kommunen.

– Alla behövs. De privata utförarna gör ett jättebra jobb och vi har ett gott samarbete. De kan också erbjuda tilläggstjänster och möta andra behov än vad den kommunala hemtjänsten kan göra.

De utvärderingar som har gjorts visar små eller inga skillnader i kvalitet mellan de olika alternativen. I den senaste uppföljningen hade de två privata aktörerna som kontrollerades, HSB och Ditt liv, inga anmärkningar medan den kommunala hemtjänsten visade några smärre brister.

Stora skillnader

Det handlar också om helt olika storlekar. Ditt liv som bedriver hemtjänst i Njurunda omsätter drygt 6 miljoner kronor, medan den kommunala äldreomsorgen totalt kostar cirka 1 miljard kronor om året.

Underskottet för den kommunala äldreomsorgen var 83 miljoner kronor för 2016.

Karin Holmin påpekar att den kommunala hemtjänsten ändå har lyckats sänka kostnaderna under fjolåret.

– Det är en utmaning för oss att anpassa verksamheten och ha rätt antal personer utifrån behovet samtidigt som vi självklart ska uppfylla rätten till heltid för personalen. Och det är ett jobb som vi fortsätter under 2017.