Inrikes.

2017-08-18 06:00
”Varje företag får hitta sin balans mellan ekonomin nu, ekonomin på lång sikt och tron på att göra rätt för miljön”, säger Ante Bromée och Stefan Wassbrink, Mitthem. Bild: Mia Berg
”Varje företag får hitta sin balans mellan ekonomin nu, ekonomin på lång sikt och tron på att göra rätt för miljön”, säger Ante Bromée och Stefan Wassbrink, Mitthem.

Mitthem satsar på standardhus i betong

Mitthem står mitt i en storsatsning med byggande av 800 hyresrätter runt om i Sundsvall. De höjda kraven på energiprestanda ser de inga problem med. Men betong är fortfarande stommaterialet i de flesta av deras hus.

 

– Mitthem har länge gjort ett bra jobb, vi har tyckt att myndighetskraven har varit låga och det som byggs just nu är bättre än vad det behöver vara. Till exempel vet vi att de hus vi byggde på Alnön för sex, sju år sedan och på Vapelhöjden för två, tre år sedan troligtvis även klarar de skärpta kraven 2021, säger Mitthems fastighetschef Ante Bromée.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Hållbarhet handlar både om byggmaterial och om energiförbrukning i byggnaderna. Mitthem har, i flera av sina projekt, valt att satsa på de så kallade SABO-husen, standardhus som minskar byggkostnaderna och som de beskriver som fungerande bashus.

– De är absolut inga miljöbomber, men innehåller inte heller någon spetsteknik. Vi bygger i platsgjuten betong, beroende på att den entreprenör som vann den förnyade konkurrensutsättningen har det i sitt koncept.

Stefan Wassbrink, energicontroller på Mitthem, sitter med i Sabos energiråd som är en av remissinstanserna inför den kommande skärpningen av energikraven.

– Det nya nu är att myndigheterna ökar kravet på hushållningen av elanvändningen, genom att ge olika omräkningsfaktorer för olika energikällor. Energi från sol, vind, mark, luft eller vatten som alstras i byggnaden eller på dess tomt räknas inte med i byggnadens energianvändning. Det kommer även att finnas en begränsning för installerad eleffekt och ett högra krav på isolering. Tanken är att vi inte ska kunna kompensera en dålig isolering med en bra värmekälla. Om tio år kanske energin är utbytt och då ska byggnaden fortfarande hålla.

Solel börjar bli intressant

Den dominerande energikällan i Mitthems byggnader är fjärrvärme, och där använder man 100 procent återvunnen energi, vilket gör byggnaderna koldioxidneutrala.

– Solel börjar också bli ett intressant alternativ, som vi ska titta närmare på. Men det är ett regelverk bakom det som är krångligt, så det man vinner i ena änden förlorar man ekonomiskt i den andra, säger Stefan Wassbrink.

Ante Bromée säger att byggkostnaderna ökar ju mer hållbart man bygger, men att de anstränger sig för att titta på hela husets livslängd i kalkylerna och att energisnålt kan bli lönsammare i längden.

– Varje företag måste hitta sin balans mellan ekonomin nu, ekonomin på lång sikt och tron på att göra rätt för miljön. Vår ambition är att överträffa myndighetskraven, och sedan årsskiftet är ett av våra prioriterade målområden hållbarhet. Vårt fokus ligger på att bygga det vi har råd att bygga och att det blir lägenheter som människor har råd att bo i.

Vad tänker ni om de som vill bygga med miljöprofil i stan – trähusen på Ludvigsbergsvägen och ETC Bygg?

– Det behövs fler bostäder i Sundsvall och vi förväntar oss inte att vi ska kunna täcka hela det behovet. Vi välkomnar all hjälp vi kan få – det är bra för Sundsvall att det kommer in många aktörer som bygger, säger Ante Bromée.