Reportage.

2017-03-07 06:53
Procentuell fördelning av resor med olika färdmedel 2016.  71 procent av alla resor inom kommunen görs med bil. Näst vanligast är att ta sig fram till fots (elva procent). Därefter kommer cykel och buss som båda ligger på sju procent.  Grafik: Oscar Eriksson
Procentuell fördelning av resor med olika färdmedel 2016. 71 procent av alla resor inom kommunen görs med bil. Näst vanligast är att ta sig fram till fots (elva procent). Därefter kommer cykel och buss som båda ligger på sju procent.

Majoritet föredrar bilen

Sundsvallsborna föredrar bilen. Den används i 71 procent av alla resor inom kommunen. Och i högre utsträckning av män än kvinnor. Det visar ny undersökning. 

"Andelen resor som görs med bil är nästan oförändrad sedan förra undersökningen", säger Niklas Bergström, infrastrukturstrateg på Stadsbyggnadskontoret. 

En stor del av Sundsvalls befolkning, närmare nio av tio, uppger att de har tillgång till en eller flera bilar. Och även om bilresandet har minskat, med två procentenheter sedan förra undersökningen 2009, så används bil i sju av tio resor inom kommunen. Men satsningar för att minska bilberoendet har gjorts, menar Niklas Bergström. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Vi har fått en utökad investeringsbudget sedan förra undersökningen vilket har gjort att vi har kunnat höja standarden på stadens cykel- och gångvägar. Det går åt rätt håll, men vi måste göra mer, säger han.

Efter bilen är fötterna de vanligaste sättet att ta sig fram på. Bäst på att lämna bilen hemma är boende i Centrum och på Norrmalm. Där används bilen vid 43 procent av alla resor. Men resorna är oftast kortare än två kilometer. 

Bättre kollektivtrafik

Högst andel bilresor görs bland boende utanför tätortsområdet. I Indal, Liden och Kovland samt Ankarsvik och södra delen av Alnön görs 94 procent av resorna med bil. 

För att minska bilresandet utanför centrum krävs mer satsningar på kollektivtrafiken, menar Hans Forsberg (C), ordförande i infrastruktur- och serviceutskottet. 

– Vi söker ständigt efter nya lösningar och gör satsningar för att öka användandet av kollektivtrafik. Bland annat har en ny expresslinje, 141, startat mellan Matfors och Sundsvall. Det finns även planer på nya sanktionerade busskort för barn och ungdomar, säger han. 

Ändra beteenden

I Sundsvalls kommun finns det generella mål om att öka det hållbara resandet. Målsättningen är att andelen som går, cyklar och åker buss ska utgöra två tredjedelar av allt resande i kommunen till år 2030.

– Vi jobbar med beteendepåverkande åtgärder för att få fler att cykla, gå och åka kollektivt. Det handlar om att öka det hållbara resandet genom att förändra resenärernas beteenden och att introducera andra alternativ. Bland annat genom utlåning av elcyklar och projektet Vintercyklisten där vi försöker få fler att cykla, säger Niklas Bergström.

Cykel är det transportmedel som har ökat mest sedan undersökningen 2009. Cyklandet har ökat med sex procent och ligger i dag på samma nivå som bussåkandet på sju procent. Men det är ett säsongsbaserat färdmedel. Under sommarhalvåret är det nästan dubbelt så många som cyklar jämfört med vintern. Även här kan det finnas åtgärder att vidta tror Hans Forsberg.

– En högre prioritet gällande snöröjning av cykel och gångvägar skulle gynna vintercyklingen och göra att fler lämnar bilen hemma, säger han. 

Även vid jämförelser mellan ålder och kön syns skillnader. Män använder bilen betydligt oftare än kvinnor. Allra högst är bilanvändandet bland äldre män samtidigt som kvinnor och yngre åker mer kollektivt och går. Andel resor med bil ökar successivt med åldern och är som högst för personer i åldrarna 65–74 år.