Reportage.

2017-11-22 06:00
 • Ziman Vledemichel, Florian Bohn, Hawa Abdi Elmi (med sin familj) och Pingmei Nordin är fyra av det 40-tal människor som porträtteras i utställningen. Bild: Katarina Norström
  Ziman Vledemichel, Florian Bohn, Hawa Abdi Elmi (med sin familj) och Pingmei Nordin är fyra av det 40-tal människor som porträtteras i utställningen.
 • Hawa Abdi Elmi (med sin familj) Bild: Katarina Norström
  Hawa Abdi Elmi (med sin familj)
 • Florian Bohn Bild: Katarina Norström
  Florian Bohn
 • Pingmei Nordin. Bild: Katarina Norström
  Pingmei Nordin.

Katarina mötte hela världen på sin gata i Sollefteå

I sin kartläggning hittade hon över 80 olika nationaliteter i Sollefteå. Fotografen Katarina Norström har lyft fram dem i en utställning som visar den enorma kraft som finns i invandringen.

”Jag vill visa vilken rikedom vi har och skapa en nyfikenhet hos oss som är födda här att vilja och våga skapa nya kontakter”, säger hon.

Fotografen och skribenten Katarina Norström är aktuell med utställningen ”Här möts världen” som just nu visas på Mittuniversitetet i Sundsvall. Idén föddes en dag när hon satt i sin studio i centrala Sollefteå och såg folk gå förbi på gatan utanför. Det var människor från många olika länder.

– Jag blev nyfiken och började fundera på vilka de var. Var de kom ifrån och vilka framtidsdrömmar hade de?


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Enorm kraft i människorna

Första tanken var att hon ville fotografera dem för att de var så vackra, men så lyssnade hon på en föreläsning med medieprofessorn Jesper Strömbäck som talade utifrån sin bok ”Utan invandring stannar Sverige”.

– Det gav mig många nya insikter om vilken enorm kraft vi har i dessa  människor och jag kände att media och samhället hade lagt en grå filt över dessa grupper som vi kallar invandrare, asylsökande, nyanlända och yktingar.

Katarina Norström bestämde sig för att försöka lyfta fram individerna, människor som av olika skäl valt att bo i Sollefteå. Med bidrag från länsstyrelse och kommun kunde tanken verkställas i en utställning.

40 procent av världen i Sollefteå

Hon började att ta kontakt med människor som invandrat, i sitt nätverk, på SFI-utbildningar och bland folk på stan och hittade 80 olika nationaliteter. Det betyder att över 40 procent av världens länder finns representerade i Sollefteå.

– Det finns många olika skäl till varför folk har valt att bosätta sig i vår lilla inlandskommun med 20 000 invånare. Det är på grund av kärlek, jobb, flykt från krig och miljöproblem. Men gemensamt för alla jag har träffat är att de har en enorm drivkraft. Jag har velat lyfta fram de positiva historierna och visa vilken tillgång de här människorna är för samhället.

I utställningen möter besökaren många starka människor. Som Ziman Veldemichel från Eritrea som efter en tuff skilsmässa har fixat jobb, körkort och köpt eget hus och bil. Eller Pingmei Nordin från Kina som älskar naturen och har valt Sollefteå för att hennes barn ska få växa upp i en frisk miljö. Eller Hawa Abda Elmi som har bott 20 år i yktingläger i Kenya där hon engagerade sig mot könsstympning. Eller Anne Hemmerling från Tyskland som kom hit på praktik och kände att hon hade hittat hem.

– Alla berättar om svårigheterna med att börja om från scratch, att lära sig ett nytt språk, att få svenska kompisar och hitta jobb. De är enorma kämpar och berättar både om längtan till sitt hemland men också tryggheten och vänligheten i sitt nya land.

Nya kontakter och möten

Tidigare i höst visades utställningen i Sollefteå och över 700 personer såg den under tio dagar.

– Den gav i sig upphov till många nya möten och kontakter mellan människor, säger Katarina Norström och berättar om en musiker från Uganda som fick kontakt med två Sollefteåmusiker. De ska nu dj:a tillsammans. Eller en man som jobbat på ett bryggeri i Burundi och som fått kontakt med det lokala bryggeriet i Sollefteå.

– Jag har fått så många nya vänner genom det här projektet och vi kan alla hjälpa till med små enkla medel för att skapa nya kontakter och därmed bättre ta tillvara de resurser som finns i alla nya människor, deras yrkeskunskaper, personligheter och drivkrafter.