Reportage.

2017-02-28 07:04

Jobb finns i de gröna näringarna

Det finns goda möjligheter till arbete för nyanlända i de gröna näringarna. Men det kräver mer utbildning och förutseende myndigheter. Det visar en ny rapport.

Skogsstyrelsen har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Sveriges lantbruksuniversitet gjort en studie kring hur de gröna näringarna kan ge jobb och underlätta integrationen för nyanlända.

– Våra kartläggningar visar att det finns möjligheter till arbete för nyanlända i de gröna näringarna. Framför allt efterfrågas utbildad personal inom trädgårdsnäringen. Vi ser också att arbetskraftsbehovet växer, bland annat på grund av en pågående generationsväxling, säger Roy Melchert, enhetschef för integration och etablering på Arbetsförmedlingen. 

En språngbräda

Det finns också arbete, främst inom rekreation, natur- och kulturmiljövård, som av resursskäl eller brist på samordning inte blir utfört. 

– Det kan vara en språngbräda in på arbetsmarknaden för dem som har svårt att få ett första arbete eller som behöver stöd för att komma tillbaka in på arbetsmarknaden, säger Fredrik Gunnarsson, samordnare på Skogsstyrelsen. 

I rapporten slås också fast att de gröna näringarna måste bli attraktivare och hitta nya sätt att locka nya svenskar till utbildning och jobb i sektorn. I dag är intresset lågt.

Man föreslår också att statliga myndigheter går före och bidrar till insatser som skapar sysselsättning och ökar nyanländas anställningsbarhet. 

– För att attrahera nyanlända till de gröna näringarna har vi tagit fram information och utbildning för målgruppen. Det finns också ett förslag på en ny naturbruksutbildning, säger Ann Dolling vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Relaterade artiklar