Inrikes.

2017-10-06 06:00
Prima på Norra kajen är snart klart för inflyttning.
Prima på Norra kajen är snart klart för inflyttning.

Ingen bostadsbrist för de rika

Byggkranarna trängs i centrala Sundsvall och nyheter om nya bostadsprojekt haglar tätt. Samtidigt växer bostadsköerna dramatiskt.

”Det byggs för många lyxlägen­heter. Nu måste vi börja bygga billigare”, säger Lillemor Göransson på Hyresgästföreningen.

 

Enligt kommunens egen handlingsplan behövs 1 000–2 000 nya hyres­lägenheter i Sundsvall till år 2021.

– Tyvärr byggs det främst dyra bostadsrätter, även om det nu börjar byggas en del hyreslägenheter. Efterfrågan finns, det är ofta flera hundra sökande till varje ledig lägenhet, säger Lillemor Göransson, ordförande i Hyregästföreningen Sundsvall/Timrå.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Efterfrågan på billigare hyresrätter

Hon ser ett ointresse från fastighetsägarna att skapa billiga hyresrätter.

– Jag hoppas att de börjar inse att det finns en efterfrågan på billigare bostäder. Man behöver inte bara bygga lyxlägenheter. Jag har ingenting emot satsningarna på till exempel Norra kajen men det behövs en blandning av bostäder, säger Lillemor Göransson.

Växande bostadskö

Den snabbt växande kön hos det kommunala bostadsbolaget Mitthem i Sundsvall visar också att många vill hyra bostad. Bostadskön har växt med 50 procent på bara ett år, från 12 000 personer förra hösten till 18 000 personer i dagsläget. Även i Timrå finns det nu en bostadskö.

– Med facit i hand borde de allmännyttiga bostadsbolagen ha byggt mer, men jag har också varit med under krisen på 1990-talet då det revs bostäder, både i Sundsvall och i Timrå, så jag har viss förståelse för att de har varit försiktiga, säger Lillemor Göransson.

Hon ser många problem med dagens bostadsmarknad.

– Det är synd om unga som idag kanske måste bo hemma tills de är 25–30 år för att de inte kan få en egen bostad. Samtidigt har vi många äldre som sitter i sina villor med låga månadskostnader och inte kan flytta då de inte kan betala 10 000–12 000 i månaden för en lägenhet.

Lillemor Göransson ser ändå tecken på att de stora fastighets­ägarna börjar förstå att det finns behov av fler hyresrätter och fler billiga lägenheter.

– Tyvärr missgynnas hyresrätterna skattemässigt så boendekostnaden kan vara 2 000–3 000 kronor mer i månaden om du hyr, jämfört med de som kan köpa sin lägenhet.

Marie Selin på fastighetsbolaget NP3 var tidigare vd för Mitthem och har under lång tid arbetat med frågan om hur man skapar fler billiga bostäder. Hon påpekar att byggpriserna i Sverige ligger högst i EU och när man jämför ökningen av byggprisindex och konsumentprisindex blir skillnaderna större och större för varje år som går.

– Jag tror att det är flera olika faktorer som gör att våra entreprenörer har ökande kostnader. Till exempel har vi mer omfattande krav på dokumentation och säkerhet vid våra byggen, vilket minskar risken för skador men samtidigt är kostnadsdrivande, säger hon.

Lång planeringsprocess

Marie Selin tror att enklare regler kan vara en väg.

– Visst ska vi värna om den svenska rätten att kunna överklaga beslut men idag är det alltför många instanser som ska utreda en överklagan i olika steg vilket gör att planeringsprocessen för att bygga nya hyresrätter ofta tar mer än tre till fem år, vilket ökar kostnaderna.

Just nu bygger Mitthem 51 mind­re lägenheter på Södermalm som ska vara klara för inflyttning under sommaren 2018. Planer finns också på att bygga nya hyreslägenheter i Bosvedjan och vid universitetet.

Även i Timrå byggs det för första gången på många år nya hyreslägenheter då kommunala Timråbo ska bygga ett nytt hyreshus med 35 lägenheter.

Lillemor Göransson vill gärna se fler satsningar på bostäder utanför stadskärnan.

– Många vill bo lite utanför stan och där är även markpriserna lägre vilket är en faktor som kan ge billigare bostäder.

Rabatterade markköp

Marie Selin skulle gärna se stimulanser så att fler bygger hyresrätter.

– Eftersom Sundsvall har en förhållandevis liten andel hyresrätter tycker jag att kommunen borde stimulera marknaden genom att ge rabatt på markköp för nyproduktion av hyresrätter. Det skulle möjliggöra billigare hyresrätter och även förhoppningsvis locka fler intressenter att bygga, säger hon.

Regeringens nya investeringsstöd är tänkt att skapa billigare hyreslägenheter och studentbostäder. Totalt handlar det om 11,3 miljarder kronor i stöd 2016–2019.

– Stödet är positivt för att möjliggöra en lägre hyra vid nyproduktion av hyresrätter. Tyvärr räcker det dock inte för att kunna få ihop kalkylen utan betydande nedskrivningsbehov på landsbygden och det oroar mig. Urbaniseringen kommer att öka om man inte hittar nya stödåtgärder, säger Marie Selin.

Lillemor Göransson tycker att fastighetsägare och byggbolag ska skruva ner sina vinstkalkyler.

– De säger alltid att kalkylen inte går ihop, ändå tjänar de bra med pengar, konstaterar hon.

Fakta

Så stor del av inkomsten går till boendet

Villa: 16%

Bostadsrätt: 20%

Hyresrätt: 28%

Källa: SCB