Inrikes.

2017-11-03 06:00

Första vindkraftverket får nya ägare

Efter 20 år lämnar de över 200 medlemmarna över vindkraftverket Helga på Björkön till nya ägare.

”Vi var pionjärer som ville visa att vindkraft fungerade även i Norrland och det har vi gjort”, säger ordförande Birger Hjörleifsson.

Den 21 november 1997, alltså för ganska precis 20 år sedan, drog medlemmarna i Trärike vindkraft i gång Medelpads första vindkraftverk på Björkön, söder om Sundsvall.

– Det har varit driftsäkert och har producerat cirka 1 000 MWh el varje år. Därmed har vi uppnått det vi ville: att lyfta fram fossilfria alternativ i omställningsarbetet och visa att vindkraft fungerar, säger Birger Hjörleifsson, som är ordförande i föreningen som fram till nu drivit vindkraftverket.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


– Vårt engagemang har byggt på ideellt arbete och vi har skött vindkraftverket exemplariskt så det är i mycket gott skick, konstaterar han.

Direkt till medlemmarna

De första åren kunde föreningen sälja elen direkt till medlemmarna, men en ändring av regelverket har gjort att elen numera måste säljas på den öppna elmarknaden.

– Vi har med våra över 200 medlemmar med individuella elavtal inte kunnat vara en stark och attraktiv part för kunna få ut mer för vår energi på elmarknaden. Därför har vi undersökt en försäljning, säger Birger Hjörleifsson.

Den 1 november tar nya ägare över vindkraftverket. Det blir fortsatt lokalägt i form av ett nytt bolag som ägs till lika delar av Njurunda församling och Living Well, företaget bakom Levande filter, som tillverkar luftfilter.

Tanken är att Helga ska fortsätta leverera lokal vindkraftsel till kyrkans lokaler och Levande filters filteranläggningar.

Kyrkans klimatarbete

Satsningen är en naturlig förlängning på det klimatarbete som Njurunda församling bedriver, enligt kyrkoherde Olof Lönneborg.

– Vår målsättning är att all el som församlingen förbrukar ska vara grön el till självkostnadspris, helt utan vinstintresse, säger han.

Birger Hjörleifsson är nöjd att ägandet blir kvar på orten.

– Det här säkrar att Helga kan stå kvar och leverera el i många år framöver, säger han.