Inrikes.

2017-11-10 06:00

"Färre möten och mer fokus på jobbet"

Hanna Salomonsson är en av de socialsekreterare som har provat kortare arbetsdagar.

”Det känns kul att ha varit med och påverkat vår arbetssituation, visa att det går att göra en förändring”, säger hon.

Hanna Salomonsson jobbar som utredare på vuxenstödsgruppen och har under det senaste året provat sex timmars arbetsdag. Arbetstiden är antingen 8–15 eller 10–17.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


– Det känns kul att ha varit med och påverkat vår arbetssituation, visa att det går att göra en förändring. Som jag ser det har vi hittat kärnan i arbetet, och gjort om sådant som tog tid ifrån oss – som att vi har färre möten och mer fokus när vi gör något.

Återhämtningen är viktig

Utöver arbetstiden på sex timmar avsätts två timmar om dagen för reflektion, återhämtning och fortbildning, något som Hanna Salomonsson tycker har varit bra.

– För mig, som är ny i yrket, har återhämtningen varit viktigast, jag har promenerat mycket. Vi tar många svåra beslut, om tvångsomhändertagande till exempel. Nu hinner jag reflektera över det under dagen och vaknar inte på nätterna längre och funderar på om jag gjort rätt.