Inrikes.

2017-09-15 06:00

ETC Sundsvall granskar friskolornas vinstuttag

ETC Sundsvall har granskat vinsterna hos några av de friskolor i Sundsvall som tillhör stora koncerner. Så här stor del av Sundsvallsbornas skattepengar gick till överskott i de olika skolorna.

Så här har vi räknat

Via bolagens årsredovisningar har vi tittat på rörelseresultatet efter finansnetto som visar verksamhetens vinst före eventuella skattemässiga bokslutsdispositioner. Vinstmarginalen är bolagets vinst i förhållande till omsättning.

Sedan har vi begärt ut siffror för hur mycket kommunen har betalat ut till respektive friskola under 2016.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Utifrån bolagets vinstmarginal har vi räknat fram hur stor del av de kommunala bidragen som går till vinst och dividerat det med antalet elever.

Utträkningen är inte exakt, men den ger en bild av hur mycket av skolpengen som inte går direkt tillbaka till verksamheten. Flera av de större friskolorna ingår dessutom i större koncerner där pengar flyttas mellan de olika bolagsdelarna, vilket gör att det är svårt att följa var vinsten tar vägen.

Sundsvalls praktiska

Ägs av Praktiska Sverige AB som driver 33 gymnasieskolor i landet.

Rörelseresultat i Sverige 2016/2017: 98,1 milj kr

Vinstmarginal: 17,3%

Sundsvalls kommun betalar för verksamheten: 14,3 miljoner kr

Vinst per elev: 14 500 kr/år

Prolympia AB

Grundskola som har verksamhet i Haga (F-6) och Stenstan (7-9). Ägs av Ulno AB som även driver åtta andra skolor i landet.

Rörelseresultat i Sverige 2016: 3,7 miljoner kr

Vinstmarginal: 2,3%

Sundsvalls kommun betalar för verksamheten: 29,6 miljoner kr

Vinst per elev: 1 800 kr/år

Thorén Business school

Thoréngruppen AB är ett Umeåföretag som driver 27 gymnasieskolor i landet, däribland i Sundsvall.

Rörelseresultat i Sverige 2015/2016: 74,7 milj kr

Vinstmarginal: 7,5%

Sundsvalls kommun betalar för verksamheten: 9,7 miljoner kr

Vinst per elev: 4 100 kr/år

Mikael Elias, NTI och Plus

Academedia är en börsnoterad utbildningskoncern som driver allt från förskolor till vuxenutbildningar. Äger tre olika gymnasieskolor i Sundsvall.

Rörelseresultat i Sverige 2016/2017: 408 miljoner kr

Vinstmarginal: 8,2% (för gymnasieverksamheten)

Sundsvalls kommun betalar för verksamheten: 33,8 miljoner kr

Vinst per elev: 4 900 kr/år

Internationella Engelska skolan

Driver Sundsvalls största grundskola, som utökas ytterligare från nästa läsår. Engelska skolan
börsnoterades 2016.

Rörelseresultat i Sverige 2016/2017: 105,9 miljoner kr

Vinstmarginal: 6,2%

Sundsvalls kommun betalar för verksamheten: 62,6 miljoner kr

Vinst per elev: 4 900 kr/år

Real

Gymnasieskola i Sundsvall som även finns på ett dussin andra orter i landet. Ägs av Lärande i Sverige AB, som i sin tur ägs av två privatpersoner som båda jobbar i företaget.

Rörelseresultat i Sverige 2016/2017: 37,7 miljoner kr

Vinstmarginal: 8,2%

Sundsvalls kommun betalar för verksamheten: 12,2 miljoner kr

Vinst per elev: 10 300 kr/år