Inrikes.

2017-03-10 05:02
Trenden är tydlig, allt färre åker kollektivt. Sedan 2012 har kollektivtrafiken tappat en halv miljon passagerare.
Trenden är tydlig, allt färre åker kollektivt. Sedan 2012 har kollektivtrafiken tappat en halv miljon passagerare.

Bussresandet fortsätter att minska

Kollektivtrafiken fortsätter att tappa mark i Sundsvall. Antalet resenärer minskar för fjärde året i rad. 

"Vi sitter fast i ett avtal med Nobina som inte är intresserade av att öka resandet", säger Kjell Bergkvist (C), miljönämndens ordförande.

ETC har via kollektivtrafikmyndigheten Din tur tagit fram siffror för resandet i Sundsvall. De visar att allt färre åker kollektivt. Antalet resenärer har minskat med över en halv miljon sedan 2012. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Det rimmar illa med kommunens mål att minska bilåkandet och att två tredjedelar av alla resor inom kommunen ska ske med andra färdmedel än bilen år 2030. Enligt den senaste reseundersökningen står bilen för 71 procent av alla resor i dagsläget.

Att minska biltrafiken är en stor utmaning, menar Kjell Bergkvist (C), miljönämndens ordförande.

– Det handlar om att ändra beteenden för att få folk att välja andra resesätt i stället för bilen och det är inte så enkelt, säger han.

Sitter fast i avtal

Kjell Bergkvist menar att kollektivtrafiken måste bli mer attraktiv.

– Sundsvalls kommun satsar cirka 120 miljoner kronor om året på kollektivtrafiken och ändå går resandet ner. Att resa kollektivt måste göras mer attraktivt med tätare turer under rusningstrafik morgon och kväll. I dag är bussarna ofta fulla. 

Sedan juni 2014 är det bussjätten Nobina som har avtal om att köra busstrafiken i Sundsvall, ett avtal som gäller i åtta år med möjlighet att förlänga i ytterligare två år, fram till 2024 således. 

 – Tyvärr äger inte kommunen frågan. Vi sitter fast i ett avtal med en bussoperatör som inte är intresserad av att öka resandet, säger Kjell Bergkvist.

Avtalet är ett så kallat nettoavtal där Nobina får en grundsumma för att driva trafiken och dessutom behålla alla biljettintäkter.

– Tanken var att det skulle ge operatören en drivkraft att öka resandet men hittills har det inte gett någon effekt, säger Kjell Bergkvist.

Camilla Nordlund, trafikchef för Nobina i Västernorrland, håller inte med om att bolaget inte vill öka resandet.

– Nej, det är felaktigt. I vårt avtal har vi omfattande incitament som ger oss drivkraft att öka resandet.

Lätt att ta bilen

Att resandet ändå minskar menar hon delvis beror på att utbudet har förändrats.

– I samband med att vi tog över trafiken 2014 valde kollektivtrafikmyndigheten också att minska utbudet. Men det är också så att bilen är en stor konkurrent och de flesta hushåll i Sundsvall har tillgång till en eller flera bilar, säger Camilla Nordlund.

Att bussarna är fullsatta stämmer inte heller, menar hon.

– Nej, vi för statistik och det är inte så vanligt att bussarna är fulla. Under rusningstid sätter vi också in större ledbussar. Däremot kan man få ståplats om man åker korta sträckor i stadstrafiken.

Camilla Nordlund håller dock med om att kollektivtrafiken måste bli attraktivare.

– Det handlar om att göra det enkelt att ta bussen. Det ska vara snabbt och enkelt. Jag tror att vi kan göra mer för att göra det enklare att ladda busskort och använda olika appar för att resa, säger hon.

Nobina bestämmer inte över biljettpriserna, men Camilla Nordlund konstaterar att resandet ökar för en grupp, pensionärerna. 

– Införandet av hundralappen har gjort att resandet har ökat för den gruppen.

Allt färre åker kollektivt

Antalet påstigande i kollektivtrafiken, Sundsvalls kommun (miljoner passagerare, exklusive skolresor)

2012: 5,95

2013: 5,81

2014: 5,55

2015: 5,44

2016: 5,38