Reportage.

2017-03-14 07:27
 • Mille Lovevind är en av eleverna som deltar i projektet. Vårens tema är fritid.
  Mille Lovevind är en av eleverna som deltar i projektet. Vårens tema är fritid.
 • Eleverna fotograferade bland annat platser där de känner sig otrygga. Bilderna föreställer ett övergångsställe på Fridhemsgatan där eleverna tycker att bilarna kör alldeles för fort. Och en av skolans toaletter där många elever rycker i dörrarna.
  Eleverna fotograferade bland annat platser där de känner sig otrygga. Bilderna föreställer ett övergångsställe på Fridhemsgatan där eleverna tycker att bilarna kör alldeles för fort. Och en av skolans toaletter där många elever rycker i dörrarna.
 • Filip Bohman ritar en mindmap för att kartlägga sina fritidsintressen. – Mitt största intresse är att spela orgel. Jag skulle gärna spela i Gustav Adolfs kyrka, säger han.
  Filip Bohman ritar en mindmap för att kartlägga sina fritidsintressen. – Mitt största intresse är att spela orgel. Jag skulle gärna spela i Gustav Adolfs kyrka, säger han.
 • Eleverna har samlats runt ett stort bord för att diskutera mötet med politikerna och för att inleda rond två i projektet.
  Eleverna har samlats runt ett stort bord för att diskutera mötet med politikerna och för att inleda rond två i projektet.

Bilder hjälper elever att påverka

Elever från Sundsvalls särskola tar bilder till hjälp för att uttrycka sina åsikter.

Filip Bohman är en av eleverna som presenterat sina tankar för chefer och politiker.

"Det var trevligt och jag är väldigt stolt över min presentation", säger han.

Eleverna har samlats runt ett stort bord på Höglundaskolan för att diskutera det senaste mötet med politikerna. Tretton elever, från årskurs fem till nio, har under hösten fotograferat platser där de känner sig trygga och otrygga. Med hjälp av bilderna jobbade de sedan fram presentationer som framfördes till politiker och tjänstemän.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Alla elever får chansen att berätta om deras upplevelser och de flesta är överens om att projektet har varit lyckat. Filip Bohman är en av dem som tycker att mötet fungerade bra.

– Vi visade upp bilder som vi hade tagit och pratade om platser där vi känner oss trygga och otrygga. Alla var trevliga och efteråt fikade vi tillsammans, säger han.

Givande samtal

Arbetet vägleds av Pia Fjällmo och Elisabeth Orre, projektledare på Sundsvalls kommun.

– De hade mycket bra att säga och samtalen med politikerna var väldigt givande. De lyssnade på vad eleverna sa och fick sedan ställa följdfrågor, säger Elisabeth Orre.

Ett av problemen som togs upp var otryggheten i skolan. Bland annat vid toalettbesök. Om handtag som inte fungerar och om andra elever som sliter i dörrarna. Men även mörka och otäcka gångtunnlar var det många som upplevde som otrygga. Och gångvägar och busshållplatser som saknar belysning.

Otrygga kring Navet

Thomas Wiman, skolområdeschef för Höglunda, var en av dem som tog del av elevernas tankar.

– Det jag framför allt tog till mig av var att situationer där jag som vuxen kanske bara blir irriterad ses som stora och verkliga bekymmer för eleverna. De kan vara miljöer som de undviker eller rättare sagt blir utestängda från, säger han.

Elisabeth Orre tycker att politiker och tjänstemän hade ett genuint intresse av alla punkter som eleverna tog upp. Ett problem som diskuterades var att eleverna känner sig otrygga kring Navet.

– Polisen var väldigt aktiv under samtalen med eleverna. De konstaterade att Navet är ett välkänt problem. Polisen och politikerna hade en kortare diskussion om att problemet är större än polisens uppdrag och att det behövs flera samhällsaktörer i samverkan för att lösas det på ett bra sätt, säger hon.

Nu är det dags för rond två av projektet och ett nytt ämne ska diskuteras. Fritid. Pia Fjällmo sprider ut så kallade känslokort på det stora bordet. Bilderna föreställer olika ansiktsuttryck och uppgiften är att välja en bild som stämmer överens med ens eget humör. Eleverna är spända och glada över att starta ett nytt projekt och Elisabeth Orre blir tvungen att lägga ut dubbla uppsättningar med glädjekort. Filip Bohman väljer ett kort med en glad gubbe som gör tummen upp.

– Så här känner jag mig i dag, lycklig, säger han.

Fota sin fritid

Den stora uppgiften under vårterminen blir att identifiera eventuella brister i ungdomarnas fritid.

När alla har berättat hur de mår delar Elisabeth Orre ut en enkät. Frågorna handlar bland annat om tillgång till fritidsaktiviteter och om hur delaktig man är i dem.

– Uppgiften till nästa gång blir att fotografera sin fritid och sedan presentera bilderna för de andra eleverna och lärarna, säger Pia Fjällmo.

Ett nytt möte med politiker och tjänstemän är inbokat i maj. Tanken är att eleverna ska få chansen att påverka.

– Målet är att ge personer som inte har någon tydlig röst i samhället en chans att uttrycka sig i olika samhällsfrågor, säger hon.

Fakta

Photovoice är en metod som används för att öka barn och ungas delaktighet och inflytande i olika samhällsfrågor. Metoden använder fotografering för att identifiera problem i personernas omgivning. Med bilderna som utgångspunkt diskuteras sedan problemen med andra elever och lärare. Det slutliga målet är att nå beslutsfattarna.