Inrikes.

2017-06-09 06:00
Börje Öhman, vid polisen i Västernorrland, tycker inte att det är en bra lösning att berusade personer låses in i arresten. Bild: Oscar Eriksson
Börje Öhman, vid polisen i Västernorrland, tycker inte att det är en bra lösning att berusade personer låses in i arresten.

”Arresten är det sämsta alternativet”

Varje år dör flera personer som har omhändertagits enligt LOB i polisens arrest, runt om i landet. Men den tillnyktringsenhet i Sundsvall som skulle kunna ge adekvat vård lades ner 2009.

”Arrestförvaring är det absolut sämsta alternativet där man inte får någon egentlig hjälp”, säger Börje Öhman på polisen i Västernorrland.

När en berusad person omhändertas är det ansvarigt polisbefäl som bedömer om personen ska få vård eller låsas in i arresten.

Enligt Börje Öhman, kommunikationsansvarig på polisen Västernorrland är det ingen bra lösning vare sig för polisen eller för den som omhändertas. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Vi är absolut för en tillnyktringsenhet med professionell hjälp och vård. Arrestförvaring är det absolut sämsta alternativet där man inte får någon egentlig hjälp, säger Börje Öhman.

Både Västerbotten och Jämtlands landsting har speciella tillnyktringsenheter men i Västernorrland stängdes enheten 2009. 

LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer, är en behandlingslag som är avsedd att hjälpa personer att i förlängningen komma ur sitt missbruk, betonar Börje Öhman. 

– Det är inte straffbart att vara berusad utan tanken är att ge hjälp och vi är lekmän i förhållande till vården. Så länge de förvaras i våra lokaler bär vi ansvaret och det kan vara svårt att bedöma om någon behöver akut hjälp.

Flera dör varje år

Varje år dör flera personer som har omhändertagits enligt LOB i arrestlokaler runt om i landet.

– Det är inte försvarbart. Några av dem är missbrukare med en bräcklig hälsa och skulle sannolikt ha avlidit ändå som en följd av olika sjukdomar. Men möjligheterna till kvalificerade insatser är så mycket bättre på sjukhuset, säger Börje Öhman.

Också Bengt Persson, som dagligen jobbar med missbrukare på Slink in i Sundsvall, är för en tillnyktringsenhet.

– Det finns många farliga droger i dag som är väldigt potenta som gör att fler missbrukare dör, även utanför arresterna. Om olika droger blandas kan effekten vara svåra att förutse. I de fall där det kan bli livshotande är det viktigt att det finns medicinsk vård, säger han.