Reportage.

2017-09-27 06:00
Niklas Henriksson och Marica Henriksson har drivit Friskhuset i tio år. ”Vi  människor är olika och alla måste få ha en plats”, säger de.
Niklas Henriksson och Marica Henriksson har drivit Friskhuset i tio år. ”Vi människor är olika och alla måste få ha en plats”, säger de.

”Alla måste få ha en plats i arbetslivet”

Niklas och Marica Henriksson driver Friskhuset i Sundsvall, en butik som säljer hjälpmedel och rehabiliter­­ingsutrustning. Men det primära målet är att hjälpa människor som inte klarar av ett vanligt jobb in på arbetsmarknaden.

 

Idén att starta ett företag som hjälper människor tillbaka till arbetslivet kom när Marica Henriksson själv blev sjuk 2004. En cancerbehandling som gav henne hjärtproblem, och satte henne i rullstol under en tid, gjorde det omöjligt att återvända till det jobb hon haft. Under sin sjukdomstid hade hon sett att det saknades ett försäljningsställe för hjälpmedel, och bestämde sig för att starta ett.


KOM TILL BOKMASSAN!

ETC och Leopard arrangerar 29 och 30 september Bokmassan (Heden, Göteborg). Massa författare, massa böcker – och inga högerextremister.

Här hittar du all information om evenemanget.


Vill ge andra samma möjlighet

– Det blev en livsgnista för mig, man måste tända den igen när det händer sådana saker. Att jag lyckades skapa mig en plats som fungerade för mig, utifrån de förmågor jag hade efter sjukdomen var så stort. Jag ville att fler skulle få en sådan möjlighet, säger hon.

I dag har de drivit företaget i tio år och har mängder av berörande historier att berätta. Det är själva bieffekten av verksamheten och det är samtidigt den som gör jobbet meningsfullt.

– Arbetslivet i dag handlar om att prestera och effektivisera, det finns inte rum för de som inte klarar det trycket. Men vi människor är ju olika och alla måste få ha en plats, säger Niklas Henriksson.

Paret vill skapa en sådan trygg plats, där man får vara delaktig, prova sina idéer, göra fel och lära sig medan de är där och fångar upp när självförtroendet sviktar. Visst finns uppgifter som måste utföras, men det som styr vad som blir gjort är inte listan i sig, utan personalens dagsform. Det betyder att det blir mer gjort vissa dagar och mindre andra, men det är okej.

– Om fler företagare skulle jobba utifrån individerna som vi gör, så tror jag att det skulle minska den psykiska ohälsan i samhället dramatiskt, säger Niklas Henriksson.

Fakta

Arbetsintegrerande sociala företag har som mål att genom arbete integrera människor i samhälle och arbetsliv.

Det finns inte något särskilt regelverk eller någon särskild företagsform för dessa företag.

Ett regeringsuppdrag för stöd till den här typen av företag pågår 2016–2018.

Sundsvall finns tolv sådana företag som totalt sysselsätter cirka 160 personer, bland dem Friskhuset, Teckenspråkscentrum, HK Sundsvall och Team Heffner.

Källa: sofisam.se