Inrikes.

2017-12-01 06:00
Det blir svårare att rekrytera  familjehem samtidigt som  behoven ökar. Bild: Henrik Montgomery/TT
Det blir svårare att rekrytera familjehem samtidigt som behoven ökar.

Akut brist på familjehem

Allt fler barn placeras i familjehem samtidigt som det har blivit svårare att rekrytera nya familjer.

”Vi har under många år brottats med en konstant brist på familjehem, men nu i höst har efterfrågan varit ovanligt stor vilket förvärrat bristen ytterligare”, säger Lena Wilsson på familjehemsgruppen i Sundsvalls kommun.

Behoven av familjehem ökar. I höst har socialtjänsten sett ett ökat flöde av nya remisser av barn och unga som måste placeras i familjehem.

– Vi har aldrig haft så många nya remisser som under oktober månad. Det är svårt att säga vad det beror på, men det gör tyvärr att väntetiderna ökar, säger Lena Wilson.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Äldre barn och tonåringar är svårast att placera. Men den ökade bristen har också gjort det svårare att placera små barn.

Skriande behov

Även Johan Ording på Familjehem Norr, som är specialiserad på familjehemsvård, vittnar om ett skriande behov av fler familjehem.

– Vi ser en ökad efterfrågan från de kommuner vi samarbetar med. I allt större utsträckning upplever vi att socialtjänsten väljer familjehemsvård framför institution då man ser fördelarna med ett mindre sammanhang som familjehemsvård kan ge, säger han.

Sundsvalls kommun har tillgång till cirka 100 familjehem i dagsläget. Det räcker inte.

– Vi skulle behöva rekrytera ett 20-tal nya. Och för att kunna göra det vet vi att vi behöver få in ungefär 100 intresseanmälningar. Där är vi långt ifrån, säger Lena Wilsson.

Socialtjänsten har därför haft en kampanj under hösten med bussreklam för att få fler att bli familjehem, och nu i december går det även tv-reklam på samma tema. Kommunens familjehemsgrupp gör även besök på arbetsplatser och i föreningar för att informera om möjligheterna.

Svårare att rekrytera

– Det har blivit svårare för oss att rekrytera. Samhället har blivit stressigare och i dag har många föräldrar svårt att hinna med sin egen vardag och än mindre ha tid att ta hand om ytterligare ett barn, säger Lena Wilson.

Samtidigt finns en konkurrens där några stora vård- och omsorgskoncerner har tagit över en stor del av marknaden och dammsuger landet på familjehem.

Johan Ording på Familjehem Norr ser problem med ett ökat vinsttänk.

– Vi är ett litet företag med kvalitet och småskalighet i förgrunden där våra familjehemskonsulenter har ett färre antal ärenden att finnas till för och vi jobbar med kvalitativ handledning för personal och familjehem.

Tvingas hyra platser

Bristen innebär också att kommunen blir mer beroende av att hyra platser hos de privata vård- och omsorgskoncernerna.

– Det är något vi helst vill undvika eftersom det kostar ungefär dubbelt så mycket som att placera barn i kommunens egna familjehem. Vi ser inte heller några kvalitativa vinster med detta, säger Lena Wilson.

Vilka familjer vill ni ha?

– Det är alla typer av familjer. Det kan vara ensamstående eller par med eller utan barn. Det viktiga är att de har ett överskott. De måste ha tid över för att ta hand om ett barn och de måste också ha ett känslomässigt överskott för att klara uppdraget, säger Lena Wilson.

Familjehem

Barn som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar kan placeras i ett familjehem, där en familj öppnar sina dörrar för ytterligare en medlem.

Ett familjehem behöver inte vara en traditionell kärnfamilj.

Ett familjehems uppgift att ge barnet daglig omsorg och en trygg tillvaro. Det handlar ofta om ett långsiktigt uppdrag som kan sträcka sig över flera år. Målet är dock att barnet om möjligt ska återförenas med sina föräldrar.

De som blir familjehem får ersättning för omkostnader och ett arvode för uppdraget.