Debatt. .

2017-11-09 07:00
Annicka Burman (V) skriver ett öppet brev till partiledaren Jonas Sjöstedt. Bild: Claudio Bresciani/TT
Annicka Burman (V) skriver ett öppet brev till partiledaren Jonas Sjöstedt.

Till Jonas Sjöstedt – du har förbisett barnperspektivet

Med anledning av de skarpa motsättningar som finns i Vänsterpartiet i Västernorrland beträffande omstruktureringar av vården i länet vill jag delge mina tankar. Inte minst med tanke på att Kenneth Challis nu, precis som jag tidigare gjort, har lämnat Vänsterns landstingsgrupp.

Sverige är ett stort land, 447 435 kvadratkilometer, och delvis mycket glest befolkat. Uppsala län, Dalarnas län, Region Jämtland/Härjedalen, Region Gävleborg, Västernorrlands län, Västerbottens län och Region Norrbotten utgör tillsammans 285 554 kvadratkilometer, alltså nästan 64 procent av Sveriges yta. På denna yta finns 12 förlossningskliniker. På den övriga ytan, som utgör 36 procent av landet, finns 33 kliniker. Detta innebär att många kvinnor i den glest befolkade delen av landet har lång resväg till förlossningsklinik.

På senare år har det i den politiska debatten varit stort fokus på förlossningsvården och situationen beskrivs ofta som kaosartad i storstadsregionerna vilket relateras till underdimensionerade förlossningsplatser plus brist på barnmorskor. Denna typ av beskrivningar finns inte inom förlossningsvården i de nordligaste två tredjedelarna, möjligen med undantag för Uppsala län. Detta till trots skriver Jessica Nordh, Jonas Sjöstedts pressekreterare, att inga kvinnor ska behöva resa långt till förlossningsklinik, som om det vore det stora problemet, det är obekvämt, ja, men det äventyrar inte patientsäkerheten.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Jag är nyfiken på hur Vänsterpartiet har tänkt sig detta i praktiken. I Jämtland/Härjedalen, yta 49 443 kvadratkilometer, finns en förlossningsklinik, i Östersund finns det kvinnor som har 20, kanske 30 mil till förlossningsklinik. Jag undrar var i denna region V planerar nya kliniker, i Gäddede, Strömsund, Funäsdalen? Eller kanske i Sveg, där har det visst funnits en förlossningsklinik för länge sedan.

Hur är tanken i Dalarna? Återupprätta kliniken i Mora? Öppna nya kliniker i Älvdalen eller Leksand? Jag förstår ju att du och Vänsterpartiet centralt menar att kliniken i Sollefteå ska återupprättas. Upplysningsvis kan jag då berätta att kvinnorna i Västernorrlands sydvästliga del har samma avstånd till BB som Sollefteåkvinnorna. Jag undrar också om du tänkt att BB i Bollnäs ska öppnas igen med tanke på att Gävleborg endast har två förlossningskliniker. Och hur tänker ni om Norrbotten? Två kliniker i ett län som utgör nästan 25 procent av Sveriges yta.

Det skulle vara intressant att få veta var ni tänker placera ut kliniker för att ingen ska ha lång resväg till förlossningsklinik. Till saken hör att förlossningsvård är specialiserad sjukvård och en förlossningsklinik kräver akutsjukhusets alla resurser, det vill säga obstetriker, barnläkare, narkosläkare med team, operationsteam och även specialist i kirurgi, för att vara i drift, och naturligtvis minst två barnmorskor 24/7.

Hur har ni tänkt att trumma fram all denna kompetens, redan i dag är det brist på exempelvis barnmorskor. Jag vet inte hur många nya/omstrukturerade sjukhus som krävs, 10–15?

Och den kanske mest intressanta frågan (frånsett finansiering) är hur har ni tänkt att man ska kunna upprätthålla kompetens på en liten klinik som kanske har så få som 50–100 förlossningar per år. Vid en utredning som gjordes för ett antal år sedan bedömde man att man behöver kring 1 000 förlossningar per år på en klinik för att upprätthålla kompetensen.

Och hur har ni tänkt med neonatalvården? Det förekommer att barn oväntat mår dåligt och behöver neonatalvård direkt vid födelsen. Ska dessa transporteras 10–20 mil för rätt vårdnivå?

Just bristen på neonatalvård anser jag vara ett tungt skäl till att stänga kliniken i Sollefteå. Bristen på neonatalvård i huset var ett av skälen till att Vänstern i Stockholm sa nej till att BB Sophia skulle få öppna. Samma skäl har anförts till förlossningskliniken som ville öppna i Nacka som ju fått nej. Eller är det så som gruppledare Lars-Gunnar Hultin anfört här i Västernorrland; ”det räcker med en tillräckligt bra vård”? Det handlar inte primärt om liv eller död för dessa barn utan en optimal start i livet. Jonas Sjöstedt, du har helt förbisett barnperspektivet då du gett ditt stöd till kliniken i Sollefteå.

I den södra delen av Västernorrland är de allra flesta vänsterpartister ytterst kritiska till ditt agerande i BB-frågan. Det hade varit klädsamt om du åtminstone kontaktat Kenneth och mig som ledamöter i fullmäktige för att ta del av vår syn i BB-frågan och inte bara fallit i farstun för populismen. Till saken hör att Kenneth är förlossningsläkare och jag är barnmorska och har således professionell kunskap i dessa frågor. Jag hoppas att V fortfarande menar att vi ska ha en evidensbaserad vård i landet.

 

 

Annicka Burman (V) 
Vänsterpartist Sundsvall och ledamot i landstingsfullmäktige
Relaterade artiklar