Debatt. .

2017-09-07 07:00
Afghaner i ett flyktingläger i grannlandet Pakistan. Bild: Åke Johansson
Afghaner i ett flyktingläger i grannlandet Pakistan.

Stoppa utvisningarna till Afghanistan

Det är inte humant att skicka tillbaka flyktingar till Afghanistan i nuläget då säkerheten blir allt sämre i landet. Det skriver Åke Johansson som tidigare arbetade för Svenska Afghanistankommittén.

Den tragiska utvecklingen i Afghanistan fortsätter, med allt sämre säkerhet för också civila afghaner. Migrationsverket har noterat det försämrade läget, men fortsätter trots detta att deportera flyktingar dit.

Striderna mellan regeringsstyrkor och oppositionen, främst talibanrörelsen men nu också IS, trappas upp i hela landet och de platser som Migrationsverket talar om som ”säkra” blir allt svårare att hitta. Den senaste månaden har attacker utförts i Herat i väst, i Kandahar i söder, i Sar-e-Pul i norr och även centrala Kabul har drabbats. Angrepp som främst drabbat civila afghaner.


Migrationsverket anför som skäl att det finns säkra platser, att det inte råder fullt krig i hela landet. Migrationsverket borde inse att det är först dagen efter som man kan säga att en viss plats i Afghanistan är säker, om inget har hänt just där. Talibanerna lockar eller tvingar unga män att delta i strider och IS angriper shia-muslimer, oavsett om svenska Migrationsverket säger att ett område är ”säkert”.

Sverige ansågs tidigare vara en säker tillflyktsort undan striderna i Afghanistan. Ett toleransens och solidaritetens land. Så är det inte längre.

Nynazister bränner ner flyktinghem och angriper unga flyktingar som lugnt och stilla sittdemonstrerar sin oro.

Regeringen skriver avtal med en afghansk regering, om att skicka tillbaka tusentals flyktingar. En regering som saknar kontroll över landet och inte kan hjälpa de tillbakaskickade.

Migrationsverket deporterar afghaner till ett land dit svenska utrikesdepartementet varnar svenska medborgare från att resa. Ett land där unga afghaner i ännu högre grad riskerar sina liv. Särskilt svårt är det för de som saknar familj att återvända till. Dem väntar arbetslöshet eller att bli tvingad att delta i strider på den ena eller andra sidan.

Det är inte humant, inte värdigt, inte rätt, att skicka tillbaka flyktingar till dagens Afghanistan. Det är fullt möjligt, och vore helt rätt, att stoppa alla utvisningar nu!

Åke Johansson 
Arbetade tidigare för Svenska Afghanistankommittén