Debatt. .

2017-09-21 07:00
Miljöpartiet vill göra en havsoffensiv i budgeten. Bild: Gerald Herbert
Miljöpartiet vill göra en havsoffensiv i budgeten.

MP: Städa haven från gamla synder

Det finns mycket att städa upp i våra hav, skriver tre miljöpartister som vill satsa 600 miljoner kronor för renare hav i världen och i Sundsvall.

Vi människor är helt beroende av levande och friska hav. Havet ger oss mat, förser oss med syre och är vår bästa vän i kampen mot den globala uppvärmningen. Allt för länge har vi levt som att inget vi gör kan påverka haven i grunden. Vi har trott att vi kan dumpa avfall i havet; det kommer försvinna. Vi har trott att vi kan fiska hur mycket fisk som helst; det kommer alltid finnas fisk kvar. Men nu börjar notan komma tillbaka. Om vi inte vänder utvecklingen riskerar vi att ha mer plast än fisk i våra hav 2050.

Miljöpartiet i regeringen har tagit täten i arbetet för att rädda haven, både lokalt i Sverige men även globalt och nu vill börja städa upp. I juni tidigare i år stod Sverige och Fiji ordförande för FN:s globala havskonferens i New York, det största möte som någonsin hållits för att rädda haven. Konferensen innebar att världen tog ett rejält kliv framåt i det globala havsarbetet. I samband med konferensen presenterade regeringen över 26 frivilliga åtaganden för hållbart fiske, rena hav och minskad havsförsurning. Nu fortsätter MP i regering denna havsoffensiv och presenterar en budgetsatsning om 600 miljoner kronor för rena hav på hemmaplan.

Det finns mycket att städa upp i våra hav.

Ett växande problem är all den plast som hamnar i haven och som utgör ett direkt hot mot framför allt fåglar och djur, men också mot oss människor som får i oss plasten via näringskedjan. MP i regering satsar 100 miljoner kronor per år till att få bort plasten i havet.

Ett annat farligt skräp i haven är de spökgarn som hänger kvar vid vrak eller driver omkring i vattnet. Det är fisknät som gått förlorade på havsbotten och som fortsätter att fiska till ingen nytta. Bara i Östersjön beräknas det finnas 100 mil fiskande garn som till exempel fångar minst 200 till 300 ton torsk årligen. Redan nästa år vill MP i regering satsa tio miljoner kronor för att städa upp spökgarnen.

Gamla fartygsvrak är ett annat stort miljöproblem som behöver städas upp ur haven. Vraken ligger på botten och läcker olja och andra miljögifter som förgiftar djur- och naturliv. Längs Sveriges kuster finns cirka 17 000 olika vrak och cirka 300 har blivit klassade som akut miljöfarliga. Med regeringens satsning kommer gifterna från dessa att vara sanerade inom tio års tid.

Ett fjärde miljöproblem finns i de näringsämnen som vi släpper ut som rinner ut i hav och sjöar och som leder till övergödning. Regeringen satsar därför 260 miljoner kronor nästa år för att återställa våtmarker som kan stoppa tillrinningen av de här näringsämnena och för att få bort de näringsämnen som redan lagrats på botten av sjöar och i haven.

Läkemedel utgör ytterligare ett problem. Då man tillverkar, använder eller gör sig av med läkemedel, som antibiotika eller p-piller, riskerar läkemedelsrester att komma ut i haven. Dessa hamnar senare i fisken som vi äter. Regeringen lägger totalt 180 miljoner kronor under de kommande tre åren på att minska mängden läkemedel som hamnar i miljön.

Sist men inte minst behöver vi skydda marina områden i större omfattning. Tidigare har regeringen satsat på att skydda vår värdefulla marina miljö men nu vill vi se till att skyddet både blir starkare och att områdena som är skyddade hänger ihop.

Med Miljöpartiet i regering gör vi skillnad för både miljön och människan, både lokalt och globalt. Haven ser inga gränser och hur vi behandlar våra vatten och kuster i Sverige påverkar i allra högsta grad resten av världen. Det är därför vi med stolthet nu framför en havsoffensiv och tar täten för renare hav, i världen och i Sundvalls kommun.

Isabella Lövin, Emma Nohrén & Angel Villaverde (MP).  
Isabella Lövin (MP), språkrör och minister för internationellt utvecklingsarbete samt klimat, Emma Nohrén (MP), riksdagsledamot och havspolitisk talesperson och Angel Villaverde (MP), gruppledare Sundsvalls kommunfullmäktige