Debatt. .

2017-06-08 07:00
Sundsvalls kommun bör införa diskrimineringstester för att kartlägga den egna verksamheten och därefter sätta in åtgärder, menar styrelsen för Feministiskt initiativ i Sundsvall. Bild: Anders Wiklund / TT
Sundsvalls kommun bör införa diskrimineringstester för att kartlägga den egna verksamheten och därefter sätta in åtgärder, menar styrelsen för Feministiskt initiativ i Sundsvall.

Kommunen måste stoppa diskrimineringen

Rasismen normaliseras när chefer väljer att behandla främlingsfientlighet som en möjlighet. Det skriver Feministiskt initiativ i Sundsvall med anledning av avslöjanden inom hemtjänsten och föreslår ett antal åtgärder för att stoppa diskrimineringen.

”OBS! VILL EJ HA HJÄLP AV UTLÄNDSK PERSONAL. VIKTIGT ATT DETTA FÖLJS!!” står skrivet med stora röda bokstäver mot gul bakgrund i ett dokument från Sundsvalls kommuns hemtjänst. En vårdtagare ställer orimliga krav om vilka som ska få vårda hen.

Enligt P4 Västernorrland och Adrian Sadikovics granskning av hemtjänsten, har vårdtagare inom samtliga av Västernorrlands kommuner tillåtits välja bort ”utländsk” personal, och menar då personer som har ”fel” hudfärg eller bär slöja. Detta bryter både mot folkrätten och diskrimineringslagen och är oacceptabelt.

P4 Västernorrlands granskning visar hur rasism normaliseras i en verksamhet när chefer väljer att behandla främlingsfientlighet som en valmöjlighet. Ansvaret för detta ligger inte hos vårdtagarna.

Granskningen visar även att rasifierade personer, de ”utländska” svenskarna, diskrimineras i samband med rekrytering. Sundsvalls kommun ska följa lagen och bör ställa högre krav på sina leverantörer, varor och tjänster.

Feministiskt initiativ Sundsvall vill:

– Att en antidiskrimineringsklausul införs. Klausulen innebär att entreprenören åtar sig att inte bryta mot gällande antidiskrimineringslagar, om så sker har kommunen rätt att häva avtalet. Sådana klausuler har framgångsrikt använts i länder som England, Kanada och USA.

– Att Sundsvalls kommun skriver in ett villkor i anställningsavtalen för cheferna om att förmågan att motverka diskriminering utgör en bedömningsgrund när det gäller förlängning av chefsavtal och löneutveckling. Detta för att premiera chefer som lyckas väl med likabehandlings- och mångfaldsarbetet. Avtal med chefer som diskriminerar ska kunna avbrytas.

– Att svarsalternativ om upplevelser av diskriminering införs i brukarundersökningar och medborgarenkäter.

– Att Sundsvalls kommun använder sig av diskrimineringstester, så kallade situation testing, för att kartlägga var de största problemen med diskriminering finns i den egna verksamheten och därefter sätta in åtgärder.

– Att Sundsvalls kommun ansluter sig till ECCAR – European Coalition of Cities Against Racism. Ett nätverk av europeiska städer mot rasism där flera svenska kommuner redan ingår. Detta skulle förpliktiga kommunen att jobba efter ECCAR:s tiopunktsprogram mot rasism vilket vore ett viktigt steg på vägen. Det ger också kommunen möjlighet till utbyte med andra städer genom SKL:s nätverk för svenska städer mot rasism.