Debatt. .

2017-10-19 07:00
Klass och kön har fortfarande stor betydelse för hur mycket lön man får. Oacceptabelt, menar företrädare för LO. Bild: FREDRIK SANDBERG/TT
Klass och kön har fortfarande stor betydelse för hur mycket lön man får. Oacceptabelt, menar företrädare för LO.

Fortfarande stort löneglapp mellan män och kvinnor

Klass och kön har fortfarande stor betydelse för hur mycket lön man får. Oacceptabelt, menar företrädare för LO.

Att män tjänar mer pengar än kvinnor är något av det mest medeltida vi har i samhället i dag. Trots att vi i Sverige stolt brukar proklamera att vi är världens mest jämställda land finns fortfarande en hel del kvar att göra. Därför är det väldigt glädjande att se att något nu håller på att hända när det gäller löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

För första gången sedan 2007–2008 ökar lönerna nu mer för kvinnor än för män. Det visar LO:s årliga lönerapport som släpptes i dagarna.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


År 2015–2016 ökade lönerna mer för kvinnor än för män såväl i procent som i kronor. Vi är glada och stolta över att ett enträget jobb både när det gäller avtals- och opinionsarbete nu äntligen börjar bära frukt. Nu hoppas vi att den här positiva trenden håller i sig.

Men det är långt kvar innan inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor är raderade. I riket som helhet tjänar män i genomsnitt 4 500 kronor mer än kvinnor. I Västernorrlands län tjänar en man 3 900 kronor mer än en kvinna. Det är 600 kronor mindre än riksgenomsnittet.

Det är förstås helt oacceptabelt att skillnaderna är så stora. Ifrån fackligt håll måste vi fortsätta att göra allt vi kan för att gapet ska fortsätta minska. Målet är att så fort som möjligt utradera löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

Ett annat viktigt mål för LO är att löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän ska minska. Det är också en utveckling som precis som när det gäller kvinnor och män har gått i fel riktning under många år. Det är därför glädjande att trenden med ett ökande lönegap mellan arbetare och tjänstemän nu är bruten. Lönerapporten visar nämligen att löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän har legat stilla de senaste åren. Självklart vill vi att skillnaderna ska minska men det är positivt att trenden där tjänstemännen drar ifrån är bruten.

Men för att på allvar kalla oss för ett jämställt och jämlikt land måste vi se till att dessa skillnader fortsätter att minska. Att klass och kön fortfarande har så stor betydelse för hur mycket lön man får är inget vi kan acceptera.

 

Torbjörn Johansson & Stiven Wiklund (LO) 
Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO och Stiven Wiklund, ordförande LO-distriktet Mellersta Norrland