Debatt. .

2017-07-06 07:00
Vänsterpartiets gruppledare i landstinget, Lars-Gunnar Hultin, vill se tre akutsjukhus i länet. Bild: Izabelle Nordfjell/TT
Vänsterpartiets gruppledare i landstinget, Lars-Gunnar Hultin, vill se tre akutsjukhus i länet.

Återställare med tre akutsjukhus med BB i länet

Vänsterpartiet står upp för tre akutsjukhus i länet och ser positivt på att en ideell förening utan vinstintresse tar över Sollefteå sjukhus, skriver gruppledare Lars-Gunnar Hultin.

Den politiska referensgruppen tillsatt i Landstinget Västernorrland har presenterat sina rekommendationer angående framtida drift av Sollefteå sjukhus. Gruppen vill att det nuvarande reducerade utbudet vid Sollefteå sjukhus kvarstår och förordade att en fördjupad utredning gällande former för entreprenad, i första hand genom en icke vinstsyftande föreningsdrift och i andra hand genom drift av vårdföretag, ska ske. Vänsterpartiet har inte ingått i den politiska referensgruppen och vi vill därför klargöra vårt ställningstagande i frågan.

Vi är det enda partiet i landstingsfullmäktige som står upp för tre akutsjukhus med BB och ett återställande av Sollefteå sjukhus.

En entreprenadisering av nuvarande avskalade sjukhus är inte den lösning som skapar nödvändiga förutsättningar för en effektiv vård-organisation i Ådalen. För detta behövs ett sammanhållet vårdområde där hela vård- och omsorgskedjan ingår, inklusive de nu nedlagda verksamheterna.

Det är positivt att referensgruppen förordar en organisation med en lokal ledning för att förbättra kompetensförsörjningen. Ledningsorganisationen måste dock förändras snarast – inte om ett år. Detta för att ge möjlighet att återuppbygga förtroendet för organisationen och därmed skapa möjlighet att bemanna.
Vi ser positivt på att en ideell, icke vinstdriven förening med stark lokal förankring (VOON) ges en roll i en ny organisation och på att en utredning tittar på hur det kan vara möjligt. Det är dock uppenbart att referensgruppens förslag med nuvarande lagstiftning riskerar att leda till en entreprenad genom ett vinstdrivet vårdbolag.

 

 

Lars-Gunnar Hultin 
Gruppledare Vänsterpartiet Landstinget Västernorrland